Multiscore

Maak snel een onderscheid in uw klantenportefeuille tussen sterke en zwakkere bedrijven

Geen enkele klant is hetzelfde. Het klinkt dan ook logisch dat u verschillende types klanten op verschillende manieren behandelt. Of hanteert u zowel voor uw sterke als uw zwakkere klanten dezelfde procedures en afspraken? Op basis van de multiscore maakt u nochtans (geautomatiseerd) een eenvoudig onderscheid in uw klantenportefeuille. Zo kunt u nadien aparte processen implementeren.

Alles wat u moet weten over …

Wat is de multiscore?

Zoals de naam het zegt wordt de multiscore berekend op basis van verschillende elementen. De score bundelt alle relevante informatie waarover Graydon beschikt in één score om een onderneming op middellange termijn te beoordelen naar financiële gezondheid, betalingsmoraal en overlevingskansen. De multiscore ligt tussen 0 en 100. Hoe hoger de score, hoe meer potentieel en hoe kleiner het risico op wanbetaling of faillissement.

De drie pijlers van de multiscore

De multiscore rust op drie pijlers die elk tientallen variabelen bevatten.

  1. Feiten: Verschillende officiële gegevens worden gecombineerd en gewogen op hun belang als faillissementsindicator. Denk maar aan de juridische vorm, de leeftijd, de branche waarin het bedrijf actief is, de omvang of aantal werknemers, de locatie van de onderneming, enzovoort.  Daarnaast bevat de Graydon database een uitgebreide historiek van alle wijzigingen die ondernemingen tijdens hun levensloop ondergaan. Hieruit worden allerlei risicovolle situaties gedistilleerd die relevant kunnen zijn om vroegtijdig bedrijven in moeilijkheden te detecteren. 
  2. Balansen: Op basis van zorgvuldige statistische analyse werden ratio’s en balansposten, alsook meerjarige trends geselecteerd die het meest relevant zijn om insolventie te voorspellen.
  3. Community data: Denk maar aan ons uitgebreid netwerk van leveranciers betalingservaringen (meer dan 10 miljoen ervaringen op jaarbasis). Deze unieke gegevens zijn niet weg te denken uit de multiscore. Ze geven, los van balansen en ander cijfermateriaal, een indicatie van het ‘gedrag’ van een onderneming.

Soms wordt nog een vierde pijler aan de score toegevoegd. Het gaat dan om uw interne data die van de multiscore een instrument maken op maat van uw onderneming. Bezoek hiervoor ook onze analytics-pagina.

Screening en segmentatie

De multiscore is vaak een onderdeel van een geautomatiseerd proces voor klantacceptatie en wordt onder andere ingezet om volledige klantenportefeuilles te screenen. Op basis van die screening krijgt u onmiddellijk een beeld van de sterkte (of de zwakte) van uw klantenportefeuille. Het geeft u ook de mogelijkheid om uw zakenrelaties te verdelen in verschillende risicoklasses. Vervolgens stelt u per klasse aangepaste procedures in.

Daarnaast is de multiscore een handig instrument om prospecten te segmenteren. Is het niet logisch dat u in eerste instantie bedrijven benadert die sterk presteren (en dus goed scoren)? Dat type van bedrijven betaalt tijdig en kost u gewoon minder energie. Gebruik dus ook de multiscore als u een bepaald segment van bedrijven wilt benaderen.

In die zin is de multiscore dus een waardevolle score voor zowel finance, sales als marketing.