Multiscore

Maak een onderscheid in uw klantenportefeuille tussen sterke en zwakkere bedrijven

Geen enkele klant is hetzelfde. Het klinkt dan ook logisch dat u verschillende types klanten op verschillende manieren behandelt. Of hanteert u zowel voor uw sterke als uw zwakkere klanten dezelfde procedures en afspraken? Op basis van de multiscore maakt u nochtans een eenvoudig onderscheid in uw klantenportefeuille. Zo kunt u nadien aparte processen implementeren.

Zoals de naam het zegt wordt de multiscore berekend op basis van verschillende elementen. De multiscore bundelt alle informatie waarover Graydon beschikt in één score om een onderneming op middellange termijn te beoordelen naar financiële gezondheid, betalingsmoraal en overlevingskansen. De multiscore ligt tussen 0 en 100. Hoe hoger de score, hoe meer potentieel en hoe kleiner het risico op wanbetaling of faillissement.

Drie pijlers

De multiscore rust op drie pijlers die elk tientallen variabelen bevatten.

  1. Ten eerste zijn dat feiten, waarbij een 80-tal elementen gewogen worden op hun belang als faillissementsindicator.
  2. Balansen vormen een tweede pijler. Samen met de Vlerick Leuven Gent Management School hebben we de ratio’s vastgelegd die bepalend zijn voor succes of faling. De ene ratio is daarbij al relevanter dan de andere en krijgt dan ook meer gewicht in de score.
  3. Een derde belangrijke pijler zijn de betalingservaringen. Het betalingsgedrag van ondernemingen is niet weg te denken uit de multiscore. Het geeft, los van balansen en ander cijfermateriaal, een indicatie van het ‘gedrag’ van een onderneming.

Screening

De multiscore wordt meestal ingezet om volledige klantenportefeuilles te screenen. Op basis van die screening krijgt u onmiddellijk een beeld van de sterkte van uw klantenportefeuille. Daarnaast geeft het u de mogelijkheid om uw zakenrelaties te verdelen in verschillende risicoklasses. Vervolgens stelt u per klasse aangepaste procedures in.

Alles wat u moet weten over …