Kredietadvies

De ideale oplossing voor snelle en uniforme kredietbeslissingen

Werkt u met kortetermijnbestellingen en wilt u snel een kredietbeslissing nemen? Dan is een kredietadvies uitermate interessant en het absolute minimum om uw beslissing te op te baseren. Het kredietadvies vertelt u hoeveel cash een onderneming op korte termijn kan vrijmaken om zijn openstaande schulden af te lossen. Het geeft een oordeel over het volume. 

Het kredietadvies wordt berekend op basis van verschillende elementen, afhankelijk van het type onderneming.

  • Het kredietadvies van vennootschappen wordt berekend op basis van hun jaarrekening.
  • Of op basis van het maatschappelijk kapitaal als er geen jaarrekening beschikbaar is.
  • Voor eenmanszaken is de datum van oprichting dan weer van doorslaggevend belang.

Alles wat u moet weten over …

Negatieve elementen

Uiteraard zijn er heel wat elementen die het kredietadvies negatief beïnvloeden. Denk maar een faillissement, de ontbinding van een vennootschap, dagvaardingen door de RSZ of een sociaal verzekeringsfonds, bedrijfsleiders die recent in een faillissement betrokken waren, een geprotesteerde wisselbrief, …

Er zijn dus verschillende elementen die het kredietadvies tot 0 herleiden. Maar let op, het gaat om een advies. Een bedrijf kan zwak scoren op vlak van kredietadvies, maar hoeft daarom nog geen slechte betaler te zijn. Om een compleet beeld van een onderneming te vormen, dient u met meerdere parameters rekening te houden. U legt in dit geval best ook de betaalscore ernaast. Of u kiest voor een (uitgebreid) kredietrapport waarin u alle mogelijke informatie terugvindt.