Home / Scores & inzichten / Scores & inzichten / Discontinuïteitscore

Discontinuïteitscore

Voorspel welke bedrijven er binnen de 12 maanden mee ophouden
Discontinuïteitscore

Uw klanten behoren tot uw kostbaarste goed. U investeert dan ook tijd, geld en middelen in hen. U legt hen in de watten en u houdt hen in de gaten als het wat minder gaat. En toch is het na verloop van tijd soms niet te vermijden dat ze er plots mee ophouden. Bijzonder jammer voor alle inspanningen die u gedaan heeft. Met de discontinuïteitscore kunt u dit nochtans voorspellen.

De discontinuïteitscore gaat na hoe groot de kans is dat een bedrijf binnen de 12 maanden ophoudt te bestaan. Niet zozeer door faillissement, maar ook door ontbinding, fusie, overname en stopzetting. De score houdt daarbij rekening met onder andere financiële gegevens, betalingservaringen, activiteiten van moeder- of dochterondernemingen, demografische gegevens en tal van andere elementen.

Een unieke segmentatietool

Stel u voor dat u uw klantenportefeuille verrijkt met de discontinuïteitscore. Hoeveel efficiëntie zou u dat opleveren als u uw klanten op die basis segmenteert?

  • Het geeft u enerzijds een idee van de klanten die mogelijk kunnen afglijden naar wanbetaler. Het zijn klanten waarvan u het betaalgedrag goed in de gaten moet houden.
  • Anderzijds geeft het u ook inzicht in de klanten die in de toekomst niet meer zullen bijdragen aan uw omzet. Omzetverlies komt dus niet langer onverwacht. U kunt vooraf het verlies inschatten en in die zin is het – samen met de groeiscore – een onmisbaar hulpmiddel om uw strategie voor de toekomst uit te tekenen.

Daarnaast kan de discontinuïteitscore behoorlijk interessant zijn voor ondernemers die een bedrijf willen overnemen of voor bedrijven die op zoek zijn naar specifieke werknemers.