Het Graydon City Dashboard volgt de economie in steden en gemeenten

Inzichtelijk dashboard met financiële en economische informatie

Een overzichtelijk dashboard toont u de belangrijkste kerncijfers voor eender welke stad of gemeente. Daarachter vindt u een schat aan financiële en economische informatie over een periode van zes jaar om de evolutie van de lokale economie nauwlettend in de gaten te houden.

Onbeperkt gegevens en statistieken exporteren

Daarnaast is het Graydon City Dashboard een handig hulpmiddel om up-to-date bedrijfsgegevens en statistieken te exporteren. Op die manier kunt u de geselecteerde bedrijven meteen aanspreken of de grafieken opnemen in rapportages.

Benchmarken met andere locaties

Het online platform biedt u de mogelijkheid om een stad of gemeente te benchmarken met vergelijkbare steden of (buur-)gemeenten. Hoe verhoudt de gekozen stad of gemeente zich tegenover andere locaties?

De betaalscore geeft inzicht in het betaalgedrag

Inzicht in betaalevolutie en -intentie

Het kredietadvies vertelt u of uw zakenrelatie u kan betalen op korte termijn. De betaalscore en het betalingsgedrag vertellen u of uw zakenrelatie dat ook effectief zal doen.

Aanvulling op traditionele jaarrekening

Een jaarrekening, die minstens zeven maanden oud is, is een momentopname. Betalingservaringen en de betaalscore daarentegen geven een actueel beeld van uw zakenrelatie. Ze overstijgen de waarde van het traditionele en meer statische cijfermateriaal. De betaalscore vertelt hoe uw zakenrelatie vandaag betaalt, wat het beeld helemaal compleet maakt.

Eenvoudig te interpreteren betaalscore

De betaalscore, een score van 0 tot 100, vertelt u of uw zakenrelatie u zál betalen. Hoe hoger de score, hoe beter. Om deze score te berekenen past Graydon een wegingsberekening toe op de ervaringen die alle leveranciers ons bezorgden. De meest recente waarnemingen wegen hierbij zwaarder door.

De multiscore, de perfecte score om te segmenteren

Kansen en risico’s op middellange termijn

De multiscore beoordeelt kansen en risico’s voor een onderneming op middellange termijn. Deze indicator rust op vier pijlers (feiten, balansen, betalingservaringen en bedrijfseigen gegevens), die elk weer tientallen variabelen tellen. Net als de betaalscore loopt de multiscore van 0 tot 100. Hoe hoger de score, hoe groter het potentieel en hoe lager het risico.

Klantenportefeuilles segmenteren

De multiscore wordt heel vaak gebruikt om klantenportefeuilles te screenen, in segmenten te verdelen en vervolgens aangepaste procedures in te stellen. In die zin is het een waardevol instrument voor zowel finance, sales als marketing.

De groeiscore detecteert bedrijven die zullen groeien

De glazen bol voor economische groei

Heel wat cijfers en ratio’s focussen op risico’s en faillissementen vermijden. De groeiscore kijkt resoluut naar de toekomst en duidt aan welke klanten en prospecten over een periode van 12 maanden zullen groeien.

Strategisch wapen

Op basis van de groeiscore voorspelt u of uw klantenportefeuille zal groeien of krimpen. Het is dan ook een onmisbaar instrument om uw strategie te bepalen en uw plannen en budgetten te onderbouwen.

Gericht handelen en slaagkansen verhogen

Bedrijven investeren het liefst tijd en geld in segmenten, klanten en prospecten waar potentieel zit. Tot vandaag was dat grotendeels giswerk. De groeiscore vormt echter een uitstekende vertrekbasis om tijd, geld en andere middelen gericht in te zetten en uw slaagkansen te verhogen.

De activiteitscore verraadt welke bedrijven écht economisch actief zijn

Middelen gericht investeren

Waarom zou u bedrijven benaderen die economisch weinig (of helemaal niet) actief zijn? De kans dat u daar wat verkoopt is klein. Verloren moeite dus. De tijd, het geld en de energie investeert u beter in andere bedrijven.

Altijd winst

De activiteitscore is uitermate handig om uw doelgroep nauwkeuriger af te bakenen. Bedrijven die niet economisch actief zijn, kunt u beter uitsluiten. Reken maar uit wat u dit zal opleveren als u brochures, kaartjes of catalogi verstuurt, die u vervolgens ook nog eens telefonisch wilt opvolgen.

Fraude en spookbedrijven opsporen

Rechtbanken gebruiken de activiteitscore om spookbedrijven te detecteren en fraude tegen te gaan. Er is immers een duidelijk verband tussen bedrijven die weinig tot geen activiteit ontplooien enerzijds en allerlei vormen van fraude anderzijds. Wilt u het risico lopen om op een frauduleus bedrijf te stoten?

Het kredietadvies, voor snelle en uniforme beslissingen

Snelle kredietbeslissingen

Moet u op korte tijd snel en veel kredietbeslissingen nemen, dan is het kredietadvies de oplossing. Het vertelt u hoeveel cash een onderneming op korte termijn kan vrijmaken om haar rekeningen te betalen. Opgelet, dit betekent niet dat het bedrijf die rekeningen ook zal betalen. Daarvoor is er de betaalscore en het betaalgedrag.

Uniforme beoordelingen

Bij het kredietadvies kijkt u slechts naar één bedrag, dat eenvoudig te interpreteren is. Zo beslist elke medewerker in uw bedrijf op dezelfde basis en krijgt u uniforme beoordelingen.

De discontinuïteitscore voorspelt welke bedrijven ermee ophouden

Kans op opheffing door ontbinding, fusie, overname en stopzetting

De discontinuïteitscore of opheffingsscore voorspelt hoe waarschijnlijk het is dat een bedrijf ophoudt te bestaan in de komende 12 maanden. Ze kijkt daarbij niet naar de kans op faling of WCO, maar naar ontbinding, fusie, overname en stopzetting.

Investeren of niet?

De score is uitermate interessant om te weten of het nuttig is om tijd en middelen te investeren in een bepaalde zakenrelatie. Want waarom investeren als u weet dat de kans groot is dat uw gesprekspartner er binnen de 12 maanden mee stopt?

Klantenportefeuille segmenteren

De discontinuïteitscore is ook een ideale score om uw klantportefeuille te screenen. Voeg bij elk bedrijf het risico op opheffing toe. Vervolgens segmenteert u eenvoudig uw klanten op hoog / laag risico op stopzetting om aangepaste regels op te stellen. Op die manier helpt de score u ook om mogelijk (omzet-)verlies in te schatten.

Customized scoring voor de ultieme score op uw maat

De kans op  …

Scores en predictiemodellen geven een indicatie van ‘de kans op …’. En dat kunt u zo breed trekken als u zelf wilt. Naast een aantal generieke scores, zoeken bedrijven dus ook naar de ultieme score die hen helpt om een stap vooruit te zetten. Meestal is het een heel persoonlijke score, die niet één-op-één te kopiëren is naar andere bedrijven.

Data van verschillende bedrijven koppelen

U koppelt interne data met Graydon-data en/of data van andere bedrijven om een customized score te bouwen. Is er zo een element waarvan u denkt: ‘Als we (vult u zelf maar een data-element in) moesten weten, dan kunnen we een grote stap vooruit zetten’? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Kunnen wij u niet helpen, dan hebben we misschien iemand in ons netwerk die dat wel kan.

DNA-analyse voor waardevolle inzichten over uw klantenportefeuille

Hoe betrouwbaar is uw database?

Een database die u niet optimaal beheert, vertoont na verloop van tijd onvermijdelijk fouten. Onderzoek van Graydon heeft uitgewezen dat Belgische b2b-databases voor 25% vervuild zijn. Gemiddeld bevatten ze 10% passieve ondernemingen. Naast dubbele en onvolledige records zorgt dit voor tijdverlies en geldverspilling. Een DNA-analyse vertelt u exact hoe betrouwbaar uw database is op dat vlak.

Hoe sterk is uw klantenportefeuille?

Maar een DNA-analyse gaat verder dan de opsomming van het aantal passieve bedrijven. Het koppelt uw database ook aan enkele unieke scores en ratings waarbij uw klantenportefeuille wordt afgezet tegen de volledige Belgische populatie. Het vertelt u meer over de financiële sterkte/zwakte en het groeipotentieel van uw klantenportefeuille.

Welke karakteristieken hebben uw klanten?

De DNA-analyse brengt ook de karakteristieken van uw klanten in kaart. Dankzij verschillende grafieken krijgt u in één oogopslag een duidelijk beeld van de verdeling van uw klanten volgens rechtsvorm, aantal werknemers, activiteitscode (nace 2 & nace 5) en leeftijd.

Marktanalyse voor waardevolle inzichten over uw marktpositie

Nauwkeurig uw marktpositie bepalen

Bedrijven die hun marktpositie willen verstevigen of uitbreiden , moeten eerst goed weten waar ze vandaag staan. Hoe ziet uw huidige klantenportefeuille eruit? Welke concrete kenmerken hebben uw klanten? Welke klanten zorgen voor het belangrijkste deel van uw omzet en in hoeverre zijn die financieel gezond?

Inzicht in uw groeipotentieel

Met die informatie in het achterhoofd kunt u ook uw groeipotentieel bepalen. Daarbij kiest u best voor financieel gezonde bedrijven met groeipotentieel, die verder hetzelfde profiel hebben als uw bestaande klanten. Met de marktanalyse is dat onderscheid zo gemaakt.

Eenvoudig prioriteiten stellen

En als u ook dat weet, dan is het veel eenvoudiger om marketing- en salesbudgetten toe te wijzen. Uw ROI gaat de hoogte in, terwijl ook uw salesteam betere resultaten zal behalen.

De schokbestendigheidsscore duidt aan welke bedrijven een crisis kunnen doorstaan

Welke crisis?

Een crisis, zoals het coronavirus, een aanslag of wegenwerken, brengt de continuïteit van tal van ondernemingen in gevaar. Weet u welke van uw klanten in staat zijn om zo’n crisis op te vangen? Wat blijft er nog van uw klantenportefeuille over na de crisis?

Gebaseerd op discontinuïteit van de economie

Graydon ontwikkelde hiervoor de schokbestendigheidsscore en het Impact Score Report, gebaseerd op de (gedeeltelijke of volledige) discontinuïteit van onze economie. De score geeft aan in welke mate een bedrijf voldoende reserves heeft om twee maanden van verminderde activiteit of volledige sluiting te doorstaan. Geen voorspelling, maar een weergave van de harde realiteit.

Beginsituatie en impact

Naarmate de steunmaatregelen worden bekendgemaakt of de duur van deze crisisperiode wordt verlengd, zullen ook het model en de score aangepast worden. In het rapport vindt u per bedrijf naast de impactscore ook de situatie terug op dag 0, de dag voor de crisismaatregelen genomen werden. Het geeft u een beeld van de situatie waarin het bedrijf zich op dat moment bevond en de mate waarin de crisis hierop een impact heeft.