Home / Screening & monitoring anti-witwaswetgeving (Wwft)

Screening & monitoring anti-witwaswetgeving (Wwft)

Automatiseer uw cliëntenonderzoek: eenduidig, snel en zonder risico.
Screening & monitoring anti-witwaswetgeving (Wwft)

Wanneer u onder de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (Wwft) valt, dan bent u verplicht een know your customer-onderzoek te voeren. Deze uniforme klanttoetsing betekent dat u moet controleren of de uiteindelijk belanghebbende (UBO) wel betrouwbaar is en geen banden heeft met criminele organisaties. Volgens de anti-witwaswetgeving moet u de UBO identificeren en screenen op integriteitsrisico’s (onkreukbaarheid). Hoe vaak u dit moet doen, hangt af van het risico van uw relatie. Op basis van een risicoclassificatie doet u dit periodiek. Bij transacties checkt u alle UBO’s op fraudelijsten, controlelijsten, sanctielijsten, PEP-lijsten en negatieve publiciteit. UBO’s achterhalen en nadien controleren, is echter tijdrovend en foutgevoelig proces. Met de know your customer-oplossing van Graydon automatiseert u dit proces. De module ‘screening & monitoring anti-witwaswetgeving zorgt voor automatische monitoring op basis van uw risicoclassificatie.

Hoe werkt de module ‘screening & monitoring anti-witwaswetgeving’ van de know your customer-oplossing?

  • U checkt de uiteindelijk begunstigde (UBO) aan de hand van de module UBO check / UBO Search.
  • Met de module ‘screening & monitoring anti-witwaswetgeving’ screent u de UBO automatisch op 86 opmerkelijke zaken en lijsten, zoals controlelijsten, PEP-lijsten, sanctielijsten, fraudelijsten, faillissementen en negatieve meldingen in de pers. U kunt dit zelfs uitbreiden met kredietinformatie voor een volledige inschatting van het risico.
  • U monitort de UBO automatisch op basis van de door u gemaakte risicoclassificatie. Denk aan laag, midden of hoog risico. Wij adviseren u graag over de juiste risicoclassificering.
  • U slaat altijd al uw stappen op in een beveiligd online archief voor uw audit trail en bewijsvoering.

Voorafgaand aan de automatisering van uw know your customer-beleid verrijkt, analyseert en screent Graydon eenmalig uw volledige portefeuille. Zo begint u alvast met een schone lei.