Artikel
Geschreven door Sven Persoone
Posted on 26/09/2019

Philippe Lambrecht (VBO): ‘Het debat over fraude mist enige nuance’

174 keer gelezen

Fraude is een actueel en complex thema dat vaak tot scherpe standpunten leidt. Dan schiet de nuance er al eens bij in. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) ziet dat liever anders. Meer nog pleit het voor regelgeving die helder en werkbaar is.

Philippe Lambrecht was als topman van het VBO een van de sprekers tijdens de recente editie van de Graydon Inspiration Session, dat het thema fraude op de agenda zette. ‘Het VBO verdedigt de belangen van alle ondernemingen die te goeder trouw handelen’, liet Lambrecht niet misverstaan. ‘Intentioneel bedrog keuren wij zonder meer af.’ Het weerhield hem er niet van om enkele kanttekeningen aan te brengen.

De huidige regelgeving rond fraude is ‘onvoldoende duidelijk en gekend’

Hoewel het VBO ondubbelzinnig aangeeft waar het staat in het fraudedebat, is het van mening dat de huidige wetten en regels met reden voor discussie zorgen. ‘Een van onze taken bestaat erin ondernemingen te informeren en te sensibiliseren rond de huidige regelgeving’, zegt VBO-topman Philippe Lambrecht. ‘Helaas stellen we vast dat die niet altijd duidelijk is. Bovendien is het bestaan van een heleboel regels zelfs niet gekend.’

‘We merken ook dat deze regelgeving vaak tot gevolg heeft dat bonafide ondernemingen extra administratieve lasten krijgen opgelegd. Die bemoeilijken de uitoefening van hun economische activiteiten. Daar komt ook bij dat de interpretatie ervan door de inspectiediensten soms verder gaat dan wat juridisch correct is.’

Lambrecht en het VBO bepleiten meer aandacht voor het morele element - ‘Heeft deze ondernemer werkelijk de intentie om te frauderen?’ - en regels die duidelijk en werkbaar zijn in de praktijk. ‘Het kan nooit de bedoeling zijn dat het voor bonafide bedrijven moeilijker of onmogelijk wordt om te ondernemen.’

 ‘Het debat over fraude mist enige nuance’ 

Ontbreekt het aan nuance in de penalisering van fraude?

‘Het doel van fraudebestrijding is om intentionele, georganiseerde criminaliteit aan te pakken’, zegt Philippe Lambrecht. Hij wijst daarmee op de tendens tot overdreven beboeten. ‘Nu lijkt het wel of we met een kanon op een mug schieten. Te complexe en te verregaande vormen van fraudebestrijding viseren bonafide ondernemers en schieten zo hun doel voorbij.’

Complexiteit in de regelgeving leidt er bovendien toe dat ondernemers die te goeder trouw handelen onbewust in de fout gaan. ‘Zij kunnen zich op die manier schuldig maken aan fraude en daarvoor strafrechtelijk bestraft worden, terwijl ze op geen enkel ogenblik hiertoe de intentie hadden.’

Lambrecht is van mening dat het sanctieapparaat op hol is geslagen. ‘Alles en iedereen is vandaag verdacht. Tegelijk is het onmogelijk om te weten waar zich bijvoorbeeld de grens bevindt tussen de keuze voor de minst belaste weg, wat legaal is, en belastingen ontduiken. Dat laatste is immers illegaal.’

Het mag duidelijk zijn waar het VBO naar streeft: ‘Een vereenvoudiging van de huidige wetgeving.’

Onvoldoende aandacht voor de ondernemer als slachtoffer van fraude

Philippe Lambrecht vindt dat de huidige regelgeving te weinig oog heeft voor de ondernemer als slachtoffer van fraude. Hij wijst erop dat talloze vormen van fraude immers hen viseren, denk maar aan CEO-fraude, factuurfraude en zo meer.

‘Het internet en andere, nieuwe technologieën hebben fraude laagdrempeliger gemaakt. Een cybercrimineel kan mits wat handigheid en een minimale investering veel geld verdienen.’

Het is een facet van fraude waar de huidige regelgeving aan voorbijgaat. Om de strijd aan te gaan met cyberfraude heeft het VBO in 2014, samen met partners uit de private, publieke en academische sector de zogenaamde Cyber Security Coalition opgericht. Het initiatief moet meer ruchtbaarheid geven aan de gevaren van cyberfraude.

Philippe Lambrecht was één van onze gastsprekers tijdens de Graydon Inspiration Session ‘Fraude: bent u voorbereid of is uw bedrijf het volgende slachtoffer?’ Bekijk hieronder de aftermovie.