Pers
Geschreven door Gerd De Smyter
Posted on 09/09/2020

Aantal bedrijven in financiële moeilijkheden gehalveerd dankzij de regeringsmaatregelen

150 keer gelezen

Brussel, 9 september 2020 - De ondernemingswereld werd hard getroffen door de COVID-19-crisis zoals blijkt uit nieuwe berekeningen van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en bedrijfsinformatiespecialist Graydon, die aantonen dat meer dan 43% van de ondernemingen ernstige financiële problemen zou ondervinden zonder de regeringsmaatregelen die sinds het begin van de crisis werden getroffen. Dankzij de steunmaatregelen van de federale overheid en de regionale overheden is dit percentage gedaald tot 25%. Maatregelen zoals de versoepeling van de procedure voor tijdelijke werkloosheid, de staatswaarborg voor ondernemingskredieten en de gewestelijke steunpremies hebben hun doel bereikt. Toch hangt het coronavirus nog steeds als een donkere wolk boven onze economie. Enkel een doordacht herstelbeleid, gedragen door een volwaardige meerderheidsregering, kan helpen de schade te beperken en een solvabiliteitscrisis te voorkomen.

De steunmaatregelen werken en helpen veel bedrijven door de crisis heen

Uit de ramingen blijkt ten eerste dat meer dan de helft van de Belgische ondernemingen zonder die steunmaatregelen vandaag met ernstige liquiditeitsproblemen zou kampen. Meer dan 43% van onze bedrijven zou vandaag zelfs op de rand van het faillissement hebben gestaan. De economische schok als gevolg van de COVID-19-crisis was dus enorm.

De steunmaatregelen, zoals het soepele regime van tijdelijke werkloosheid, de afspraken met de banken of nog de gewestelijke premies hebben aanzienlijk geholpen om het aantal bedrijven in moeilijkheden te beperken tot, naar onze schatting, een bedrijf op vier (of een bedrijf op zes als we alle bedrijven uitsluiten die al in moeilijkheden waren voor de crisis). In vergelijking met de toestand voor de crisis zouden de bijkomende liquiditeitsbehoeften momenteel ongeveer 83 miljard euro bedragen.

De kleinere en jongere ondernemingen lijden in verhouding het hardst onder de crisis

Verder blijkt dat de jongere en kleinere bedrijven het tijdens de crisis in verhouding harder te verduren hebben dan oudere en grotere ondernemingen. Dat betekent niet dat de weerslag van de coronacrisis bij die laatste minder groot is, maar ze zijn er beter tegen bestand omdat ze door de jaren heen grotere reserves konden aanleggen dan kleine en jonge ondernemingen.

Die vaststelling is alarmerend want heel wat start-ups en scale-ups, die de ondernemingen van morgen zijn, riskeren te verdwijnen en dat kan ons groeipotentieel op middellange en lange termijn aantasten.

16% van de ondernemingen die voor de crisis gezond waren, zou nu met aanzienlijke liquiditeitsproblemen kampen

Uit de analyse van Graydon blijkt dat 16% van de ondernemingen in België, dus bijna een op zes, die voor de crisis perfect gezond waren, nu met aanzienlijke liquiditeitsproblemen wordt geconfronteerd. Als we niet ingrijpen, zou die liquiditeitscrisis bij veel ondernemingen kunnen uitdraaien op een solvabiliteitscrisis. Heel wat ondernemingen dreigen dan ook failliet te gaan, met alle economische gevolgen van dien: sterke stijging van de werkloosheid, een verslechtering van de overheidsfinanciën, een vertraging van de potentiële groei enz.

Hoe kunnen faillissementen en banenverlies vermeden worden?

Het VBO vraagt de regering bijkomende maatregelen te nemen om de solvabiliteit van de ondernemingen te herstellen… Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een herijking en versterking van de notionele interestaftrek voor kleine ondernemingen, een versterking van de taxshelter voor start-ups en scale-ups (zoals aanbevolen door de ERMG) en een mobilisering van openbaar en particulier spaargeld (en van de reserves van gezonde ondernemingen) via gerichte incentives.

Eric van den Broele, Senior Manager Research & Development Graydon Belgium: “Ondanks de crisis hebben tal van ondernemingen aanzienlijke reserves. Het is daarom aangewezen stelsels voor vrijwillige solidariteit in te richten waarmee die ondernemingen gestimuleerd worden om ondernemingen te helpen die door de huidige situatie in slechte papieren zitten. De regering zou hiervoor fiscale maatregelen kunnen uitwerken en zo een multiplicatoreffect kunnen creëren.”

“De studie toont aan dat de crisis nog helemaal niet voorbij is. 16% van de bedrijven die voor de crisis gezond waren, dreigen in moeilijkheden te komen. Dat kunnen we niet zomaar naast ons neerleggen. De beleidsmakers moeten samen met de betrokken werkgeversfederaties nagaan welke bijkomende maatregelen genomen moeten worden om de solvabiliteit van de ondernemingen te versterken. We vragen de preformateurs dan ook om dringend een economisch herstelplan op tafel te leggen en hiervoor in het regeerakkoord de nodige aanzetten te geven.” concludeert Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

Download hier de volledige studie