Home / Beslismodel

Beslismodel

Een uniform acceptatieproces voor alle klanten
Beslismodel

Nieuwe klanten beoordelen op hun betrouwbaarheid en kredietwaardigheid is tijdrovend en meestal weggelegd voor specialisten. Toch zullen verschillende specialisten niet allemaal dezelfde beslissing nemen op basis van dezelfde informatie. Omdat hun oordeel vaak afhankelijk is van hun individuele kennis, hun ervaringen en hun humeur. Met de API beslismodel stroomlijnt u uw acceptatiebeleid, zodat iedereen in uw bedrijf potentiële klanten op dezelfde, uniforme manier zal beoordelen.

Met de API beslismodel zet u uw acceptatiebeleid via een aantal parameters om in een vast proces. U bouwt een beslismodel in uw eigen vertrouwde systemen waar elke (nieuwe) klant aan afgetoetst wordt. Alle  klanten volgen hierbij dezelfde, uniforme procedure, waarna de gebruiker op basis van de uitkomst meteen kan besluiten om een klant te accepteren of niet.

Erg handig als u veel nieuwe klanten dient te screenen in een krappe tijdspanne. Maar een beslismodel is ook toegankelijk voor gebruikers die minder vertrouwd zijn met acceptatieprocessen. Ze hoeven dankzij het model zelf geen onderzoek te doen of gegevens te interpreteren.

Maar u zou de API beslismodel ook kunnen koppelen aan uw e-shop. Zodra een klant een bestelling wil plaatsen, vult hij zijn gegevens in en krijgt hij meteen de betaalwijze die bij hem past. Zo vermijdt u vertraagde en foutgevoelige beoordelingen van gegevens.

De API beslismodel gebruiken, betekent …

  • Een vastgelegd acceptatieproces voor alle klanten
  • Snel klanten op uniforme wijze beoordelen zonder tussenkomst van specialisten
  • Minimaal risico op late betalingen of wanbetalingen