Graydon schokbestendigheidsscore - score de résistance aux chocs - shock resistance score

Schokbestendigheidsscore

Welke van uw klanten hebben voldoende reserves om een plotse schok op te vangen?

Het coronavirus kwam onverwacht en zorgde voor een schoksituatie binnen onze economie. Toch worden we met veel meer schokken geconfronteerd dan we op het eerste gezicht denken. Verstoring van de logistieke keten, de schaarste aan arbeidskrachten, grondstoffen en materialen, stijgende kosten voor energie, grondstoffen en lonen, inflatie, een versnelde groene transitie, een toename van het aantal faillissementen en gerechtelijke ontbindingen, wegenwerken, brandschade, overstromingen, enz.

Eén zaak hebben al die schokken gemeen: ze zijn vaak onvoorspelbaar en hebben een enorme impact op de betrokken ondernemingen als ze geen reserves hebben om op terug te vallen. Weet u welke van uw klanten in staat zijn om zo een schok op te vangen?

Graydon ontwikkelde hiervoor de Schokbestendigheidsscore. De score geeft aan in welke mate een onderneming één of meerdere schokken kan opvangen. Het is een berekening van de reserves die een bedrijf aanhoudt, bovenop de reserves die nodig zijn om de normale bedrijfsvoering en de normaal voorspelbare risico’s te dekken.

Meer weten? Lees verder en vul het formulier in, dan neemt één van onze specialisten meteen contact met u op.

Vul uw gegevens in

Download de leaflet

Ieder voor zich

De maatregelen die de overheid nam om bedrijven te beschermen, zijn inmiddels afgelopen. Premies, kredieten, uitstel van betaling, het moratorium op faillissementen, enz. Het is allemaal voorbij. De kans is overigens klein dat de overheid in de toekomst nogmaals zo’n financiële inspanning kan leveren om de economie te ondersteunen.

Het geld van de overheid en het privékapitaal van tal van ondernemers is opgebruikt. Bedrijven zullen in de toekomst op eigen houtje in staat moeten zijn om plotse schokken op te vangen. Het is dan ook van cruciaal belang voor alle ondernemingen om voldoende reserves aan te leggen.

Gebruik de Schokbestendigheidsscore om te bepalen welke zakenrelaties voldoende reserves hebben.

Opladen, verrijken, downloaden

Via de online applicatie kunt u uw klantenportefeuille opladen, verrijken en meteen weer downloaden. In het bijbehorende rapport vindt u per bedrijf overigens naast de Schokbestendigheidsscore ook de Multiscore terug, die de overlevingskansen van een bedrijf op middellange termijn weergeeft. Zo krijgt u een duidelijk beeld van hoe uw klantenportefeuille er werkelijk uitziet.

9-grid

Het Schokbestendigheidsrapport bevat ook een 9-grid, die snel een beeld geeft van de situatie in uw klantenportefeuille. De X-as met de Multiscore toont de overlevingskansen van de bedrijven op middellange termijn. De Y-as geeft de schokbestendigheid weer.

Schokbestendigheid - Résistance aux chocs > 9-grid

[VIDEO] Schokbestendigheidsscore

Meer lezen