Wiki

Faillissementen

In het begin van de maand pikken de media elke keer weer gretig in op de nieuwste faillissementscijfers. Logisch, want samen met het aantal startende ondernemers is het een belangrijke graadmeter voor onze economie en onze samenleving. Maar wat is zo’n faillissement nu precies? Welke procedure doorlopen bedrijven die failliet gaan? Wat zijn de oorzaken van het hoge aantal falingen? En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Daar brengen we u graag over op de hoogte. Want het goed doorgronden van een probleem, is een deel van de oplossing.

Faillissementen

Wat is een faillissement?

Een faillissement is, kort samengevat, een procedure voor handelaars en ondernemingen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen.

Om van een faling te spreken, moet aan twee voorwaarden worden voldaan. Bedrijven moeten hun rekeningen structureel niet meer kunnen betalen én er is geen beterschap in zicht. Belangrijk hierbij is dat het faillissement (voorlopig) niet van toepassing is voor vrije beroepen en zaakvoerders van vennootschappen. De vennootschappen zelf kunnen wel in faling gaan.

Maar let op, met zijn wetsontwerp voor een nieuwe faillissementswet, kiest minister van justitie Koen Geens (CD&V) voor een nieuwe, fundamenteel andere koers in de omgang met falingen. De impact van deze wet is, op zijn zachtst gezegd, enorm. Niet alleen verandert Geens gangbare procedures voor rechtbanken en betrokken ondernemingen, hij timmert ook aan een nieuwe invulling en reikwijdte van het faillissement. Wordt vervolgd.

Hoe ziet de faillissementsprocedure eruit?

De procedure voor het faillissement ziet er als volgt uit:

  • Aanvraag van het faillissement bij de rechtbank van koophandel. Deze aanvraag kan zowel door de schuldeisers als door de zaakvoerder worden gedaan.
  • Aanstellen van een curator. Dit gebeurt door de rechtbank. De curator stelt een inventaris op van alle roerende en onroerende goederen én van de schulden. Alle voor beslag vatbare goederen zullen verkocht worden om de schuldeisers terug te betalen.
  • Sluitingsvonnis van de rechter. Hiermee is de faling juridisch afgesloten. Indien er na dit vonnis nog schulden open blijven staan, worden deze ‘restschulden van een faillissement’ genoemd. 

De gevolgen van de faillissementswet van 1997

In ons land is sinds 1997 een nieuwe faillissementswet van kracht.

In deze wet heeft de wetgever er duidelijk voor gekozen dat een faling enkel van toepassing is voor bedrijven in een ‘hopeloze toestand’. Indien een bedrijf redelijke overlevingskansen heeft, moet eerst de weg van de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen worden bewandeld. Zo probeerde de wetgever in 1997 van het faillissement een uitzondering te maken.

Vandaag blijkt dit echter een utopie. Het aantal falingen ligt sinds 2008 heel hoog in België en de WCO wekt tot nu toe vooral de wrevel van schuldeisers in de hand. Ze merken dat,  net zoals bij het gerechtelijk akkoord, oude facturen onbetaald blijven terwijl leveringsplicht opgelegd blijft. Ook wordt er veel geklaagd over de summiere informatie die de schuldeisers bekomen omtrent hun oude onbetaalde facturen.

Mentaliteitswijziging rond falingen

Hoewel de wet van 1997 niet heeft geleid tot grote wijzigingen in het Belgische faillissementenlandschap, heeft deze wel tot een grote mentaliteitswijziging in de hand gewerkt.

En dit vooral op humanitair vlak. Waar vroeger de gefailleerde wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen in de gevangenis terechtkwam, zien we nu dat de faillissementswet spreekt van de ‘ongelukkige gefailleerde natuurlijke persoon’. Het is steeds meer de schuldeiser die in het oog van de storm terechtkomt. Hij of zij wordt bekeken als een haai die onverbiddelijk alles wat hij op zijn weg tegenkomt verorbert. Dit heeft tot gevolg dat deze schuldeiser, die de betaling van zijn vordering vaak broodnodig heeft, zijn rechten ziet verloren gaan en geen bescherming meer geniet. Integendeel: de bescherming van de gefailleerde zorgt ervoor dat de schuldeiser in plaats van met een beurs vol geld, met een beurs vol frustraties en kopzorgen overblijft.

Oorzaken van faillissementen

Om de oorzaken van het hoge aantal faillissementen te begrijpen, moeten we volgens Eric Van den Broele, Senior Manager Research & Development bij Graydon Belgium, gaan kijken naar de twee crisisgolven die België recent heeft gekend.

“Na de eerste crisisgolf van 2008 luidde de tweede crisisgolf van 2011 een gevoelige economische vertraging in”, aldus Van den Broele. “Sindsdien kenden we nauwelijks enige groei. Integendeel: we ervoeren verschillende periodes van economische krimp. Dit heeft zich duidelijk laten voelen in het Belgische bedrijvenlandschap. Dat werd gekenmerkt door omzetdalingen, inkrimpen van marges en een teruggeschroefd investeringsklimaat. Deze factoren hebben geleid tot een stijging van het aantal bedrijven dat de activiteiten stopzette.”

Toch ziet Van den Broele ook positieve signalen. “Ondanks de twee opeenvolgende crisissen blijken de meeste actieve ondernemingen robuust. Ruim 75 procent van het actieve ondernemerslandschap vertoont geen enkel symptoom dat wijst op zelfs beperkte continuïteitsproblematiek.”

Lees ook:

13 knipperlichten die kunnen wijzen op een nakend faillissement

Faillissementen België 2017

Sinds april 2013 is er volgens Eric Van den Broele een voorzichtig herstel in België.

“Ons land wordt hierin op sleeptouw genomen door de even voorzichtige revival die op het Europees vlak wordt waargenomen. We moeten wel opmerken dat dit lichte herstel zich in eerste instantie enkel laat voelen binnen de grotere en meer internationaal gerichte ondernemingen. Binnen het traditionele KMO-landschap, het bindweefsel van onze economie, dringt het positieve elan dat op Europees niveau wordt waargenomen slechts met mondjesmaat door.”

Download de recentste studies en infographics

Studie faillissementen 2019 (jaaroverzicht)

Andere studies vindt u terug in het download center.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact