Wiki

Betalingsachterstand in België

Naast het aantal faillissementen is ook de betalingsachterstand tussen ondernemingen onderling een belangrijke indicator voor de gezondheid van onze economie. Hoe beter het met een onderneming gaat, hoe correcter zij haar betalingen zal uitvoeren.

Betalingsachterstand in België

Betaalindex meet de betalingsachterstand van Belgische ondernemingen

Graydon Belgium verzamelt sinds 1984 dagelijks aging listings waarbij duizenden leveranciers miljoenen betalingservaringen aanleveren. Op basis van alle betalingen berekent Graydon Belgium een globale betaalindex. Hierbij beloont het ‘goede' betalingen, terwijl het betalingen na afspraak zwaarder afstraft naarmate de vervaldatum verstreken is. De eindscore krijgt een indexwaarde waarbij de resultaten van het jaar 2002 gelden als ijk (waarde 100). Hoe hoger de index, hoe beter de Belgische ondernemingen elkaar betalen.

Betaalindex sinds 2002

De Betaalindex volgt het niveau van alle betalingen op. Hoe beter de betalingen, hoe hoger de index reikt.

Q3_2015_nl.png

Trends

Het betaalgedrag tussen bedrijven onderling is de afgelopen jaren fel verbeterd. Tijdens de laatste kwartalen noteren we een duidelijke stijging van de Graydon Betaalindex.

Even positief is de vaststelling dat het volume aan forse wanbetalingen is afgenomen. Forse wanbetalingen zijn facturen die meer dan 90 dagen na de vervaldagen of zelfs helemaal niet meer aangezuiverd worden. Het dieptepunt beleefden we op dat vlak in het tweede kwartaal van 2011, toen 1 op de 7 facturen onbetaald bleef. In de laatste studie – betaalgedrag Q3 2020 – was dat cijfer fel verbeterd en bleef 1 factuur op 12 onbetaald.

Professionele aanpak

Dit alles wijst zowel op een versterkte professionele aanpak van de crediteuren- en debiteurenproblematiek als op een geleidelijk herstellend vertrouwen van de ondernemer. Die is bereid de beschikbare liquiditeiten weer te laten rollen. Sterke signalen dus die aanduiden dat het, zij het voorzichtig, aansterken van de conjunctuur ook positief doorsijpelt naar het Belgische (kmo-)bedrijvenlandschap.

Waarde van het betalingsgedrag

Een kredietadvies toont aan of uw zakenrelatie u kán betalen. Het betalingsgedrag vertelt u of die dat ook zal doen. Kennis over de betalingsachterstand van uw klant vult het beeld dat u krijgt op basis van de jaarrekening (minstens 7 maanden oud) perfect aan. Het geeft direct inzicht in de betalingsevolutie, de cashpositie en de betaalintenties van uw handelspartner. Het betalingsgedrag overstijgt op die manier de waarde van het traditionele en meer statische cijfermateriaal. Het maakt het actuele beeld van uw zakenrelatie helemaal compleet.

De recentste studies en infographics

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact