Whitepaper The Effectiveness of Minimum Capital and the Financial Plan

The Effectiveness of Minimum Capital and the Financial Plan

An Empirical Study of the Belgian Experience.

Christoph Van der Elst, Professor of Business Law and Economics, Ghent and Tilburg University, onderzoekt in dit e-paper de effecten van het minimumkapitaal en het financieel plan op het succes en de overlevingsgraad van bedrijven. Het is volledig in het Engels opgemaakt en hier vrij te downloaden.

Het onderzoek van professor Christoph Van der Elst spitst zich al jaren toe op de economische effecten van juridische maatregelen op het brede terrein van het ondernemingsleven en het gedrag van ondernemingen. Omdat dit onderzoek dicht aansluit bij de praktijk, trad hij al meermaals op als adviseur van nationale en internationale organisaties.

Download whitepaper

Deze publicatie is overigens een onderdeel van het boek ‘Belgian and European perspectives on creditor protection in closed companies’. Het boek draagt ​​bij aan het voortdurende debat over de optimale juridische strategie met betrekking tot de bescherming van schuldeisers. Daarnaast biedt het waardevolle inzichten over de achtergrond en de grondslagen voor de opmerkelijke benadering van de bescherming van schuldeisers in de nieuwe Belgische vennootschapswet 2019.

Het boek bevat bijdragen van Diederik Bruloot en Evariest Callens, Isabelle Corbisier,  Hans De Wulf, Miguel Gimeno Ribes, Frederic Helsen, Simon Landuyt, Christoph Van der Elst en Jasper Van Eetvelde.

Andere Whitepapers