Graydon studie faillissementen

Studie faillissementen mei 2022

Aantal uitspraken is bijna verdubbeld in vergelijking met vorig jaar.

De afgelopen maand mei telde Graydon 988 faillissementsuitspraken. In vergelijking met de maand mei 2021 is dit een stijging met +94,49%. Ten opzichte van mei 2021 dus bijna een verdubbeling, ten opzichte van mei 2020 zelfs een verdrievoudiging.  Concreet zien we nu acht maanden op rij een steeds uitgesprokener stijging (op uitzondering van de maand april) van het aantal uitspraken.

Deze cijfers wijzen erop dat de reeds lang verwachtte faillissementenstroom als gevolg van de Covid-19-periode nu geleidelijk aan op gang kom. Ze zijn het gevolg van een groeiend aantal dagvaardingen ter faling vanuit verschillende overheidsinstanties en de RSZ-administratie in het bijzonder, nu het betalingsuitstel, uitgevaardigd in het begin van de coronaperiode, geleidelijk aan afloopt.

Download studie

Naast steun van overheidswege, hebben veel – vooral kleine – ondernemers massaal hun privévermogen aangesproken. Die middelen zijn inmiddels uitgeput. De effecten van recentere schokken waaronder de stijgende inflatie, materiaaltekorten, arbeidsschaarste maar ook een veranderend consumentengedrag, betekenen voor veel van die kleinere ondernemingen de finale doodssteek. De recentere perikelen in Oekraïne versterken dit nog eens, maar zijn als ‘oorzaak an sich’ nog niet meetbaar in de faillissementenhausse.  

Download de volledige studie met alle details

  • Cijfers, analyses en bevindingen aangaande faillissementen van de maand mei 2022 en cumulatief na vijf maanden, alsook een vergelijking met voorgaande jaren.
  • Het aantal faillissementen, per regio, per provincie en per arrondissement, alsook de evolutie ervan.
  • De evolutie van het aantal uitspraken bekeken over verschillende sectoren.
  • Een verdeling van de faillissementen per rechtsvorm en volgens leeftijd.
  • Een overzicht van de belangrijkste faillissementen en het aantal banen dat daarbij verdween.

L’étude a été rédigée en néerlandais, mais la plupart des graphiques sont repris dans les deux langues nationales.

Andere Studies