Studie Graydon - Startersatlas / startende ondernemers

Startersatlas 2021

Zelfs de grootste crisis sinds de tweede wereldoorlog houdt starters niet tegen.

In 2020 werden in België 106.788 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen opgericht. In vergelijking met 2019 zijn er slechts 680 meer starters, een stijging van 0,64%. Daarmee zit het aantal nieuw opgerichte ondernemingen in België voor het achtste opeenvolgende jaar in de lift. Maar de procentuele verandering van 0,64% wijst vooral op een status quo, wat gegeven de impact van de coronacrisis op de economie opmerkelijk is.

Ondanks de persistente aanval van het coronavirus noteren we in 2020 dus voor het achtste jaar op rij stijgende starterscijfers. Het aandeel van de BV’s onder de starters stijgt evenredig met de daling van het aandeel van het aantal nieuw opgerichte eenmanszaken. Ongetwijfeld spelen hier de mogelijkheden die de Wet Vennootschappen en Verenigingen (geactiveerd op 1 mei 2019) biedt. Inderdaad kan sindsdien een BV worden opgericht zonder maatschappelijk kapitaal.

Download studie

Gedurende het jaar 2020 werden, in vergelijking met 2019 heel wat minder bedrijven stopgezet (-12,9%), waardoor ook de nettogroei van het ondernemingslandschap duidelijk positief is.

De Startersatlas, een studie van Graydon in samenwerking met UNIZO en UCM, brengt nauwgezet in kaart welke regio's, sectoren en beroepen het hoogst aantal starters kennen.

De Startersatlas 2021 bevat onder andere ...

  • Een geografische uitsplitsing van het aantal startende ondernemers
  • Een overzicht van de populairste rechtsvormen en de populairste startersactiviteiten
  • De verhouding vrouw-man
  • De aanwerving van personeel
  • De overlevingsgraad na 5 jaar
  • De financiële gezondheid van starters na 5 jaar
  • De nettogroei (federaal, regionaal en per sector)
Andere Studies