Het KMO-rapport (januari 2022) / Le rapport PME (janvier 2022)

Het KMO-rapport 2021

Een beeld van de financieel-economische evolutie van de Belgische KMO's.

Initiatiefnemers Graydon, Unizo en UCM schetsen er elk jaar een gedetailleerd beeld mee van de financieel-economische evolutie en de huidige situatie van de Belgische KMO’s met maximaal 49 werknemers.

De cijfers in dit KMO-Rapport hebben betrekking op de periode 2011 tot en met 2020. Deze studie is een houvast voor elke ondernemer die zich wil benchmarken met andere KMO’s binnen een specifieke sector of binnen de totale populatie in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. Daarnaast is het rapport een informatiebron voor iedereen de financieel-economische gezondheid van de Belgische KMO’s van naderbij wil bekijken en opvolgen.

Download studie

Inhoud van het KMO-rapport

  1. Methodologie
  2. De KMO in cijfers
  3. Gevolgen van de coronacrisis voor de activiteiten van KMO's (in 2020), impact op de traditionele financiële analyse
  4. Impact van de coronacrisis op de Belgische KMO’s in 2020 - conclusies

Inclusief tabellen, grafieken en bijlagen.

Andere Studies