eBook Graydon - Zeven jaar wco: een statistische stand van zaken

Zeven jaar wco: een statistische stand van zaken

Aantal bedrijven in WCO gehalveerd.

Op 1 april 2016 was de Wet Continuïteit Ondernemingen zeven jaar in voege. Sinds 1 augustus 2013 werd bovendien een grondige wetswijziging van kracht. En, justitie bereidt in alle stilte een verdere aanpassing voor. Een statistische stand van zaken.

Download eBook

In een onderzoek van Graydon en U.R.H.B. zijn de impact van de wetswijziging in 2013 en de invoering van een rolrecht van 1.000 euro in 2015 nader bekeken. De gevolgen hiervan zijn aanzienlijk. De wetswijziging zelf beoogde vooral het aantal bedrijven dat op ongepaste wijze van de wet gebruik maakte te verminderen én bedrijven in moeilijkheden aan te sporen sneller gebruik te maken van de mogelijkheden die de WCO biedt.

Het aantal bedrijven dat nog gebruikmaakt van de WCO is, met een daling van 43%, bijna gehalveerd. We moeten vaststellen dat door deze wetswijziging een aantal bedrijven, dat nochtans in zeer zware moeilijkheden verkeert, onder de gerechtelijke radar verdwijnt waardoor er een tijdelijk positief effect ontstaat op de faillissementscijfers. De wetswijziging blijkt als onverwachts maar pervers effect te hebben dat de handelsrechtbank, minimaal een deel van het zuiveringseffect dat ze had op de zwaar zieke ondernemingen, teloor ziet gaan.

Download het volledige eBook:

  • Statistische benadering van de WCO en de wetswijziging 2013
  • Handelsonderzoek en initiële aanvraag tot opschorting
  • Evolutie van de toegekende opschortingen
  • Geografische en sectorale tendens
  • Conclusies en bedenkingen
Andere eBooks