“Wetgeving in uitzendsector wordt alsmaar complexer”
Terug naar overzicht
blog

“Wetgeving in uitzendsector wordt alsmaar complexer”

Een samenleving kan niet zonder strikte wetten en regels. Jammer genoeg stelt de uitzendsector vast dat het redelijke evenwicht vaak zoek is. Op het ene terrein hinkt het wetgevende kader hopeloos achterop, terwijl het elders een kluwen is dat nauwelijks te overzien is.

Katty De Keyzer, Operations Director van ASAP HR Group, draait er niet om heen.

‘De digitaliseringsgolf heeft de hoeveelheid papierwerk al verminderd. Een grote verandering die de administratie veel efficiënter laat verlopen. Maar meer tijd om nauwe, menselijke contacten te onderhouden, is er niet voor in de plaats gekomen. Bovendien krijg ik niet de indruk dat de overheid dieper nadenkt over hoe vereenvoudigd kan worden. Meer nog, de complexiteit neemt alleen maar toe aangezien we meer en meer regionale verschillen krijgen.’

‘Elk gewest beslist zelf hoe wij bepaalde zaken moeten organiseren. Dat betekent dat het voor ons onmogelijk is om een nationaal beleid te voeren. Kun je je inbeelden wat een enorme uitdaging dat is om je IT-systemen daar op af te stemmen? Om nog maar te zwijgen van cyber security, GDPR, … Dat zijn ontwikkelingen met een serieuze impact.’

Juridisch kluwen

Pieter Van Hemele, co-CEO van Talentus, treedt haar daar volmondig in bij, al brengt hij ook een kanttekening aan.

‘In die complexiteit schuilt het voordeel dat het buitenlandse concurrentie op een afstand houdt. Het is de enige reden waarom de uitzendsector vandaag niet overspoeld wordt door Duitse, Britse of Amerikaanse spelers. Ze hoeven maar een blik te werpen op het kluwen van onze Belgische wetgeving om te besluiten dat ze daar niet aan willen beginnen.’

Vrije markt

‘Maar die complexiteit staat ook vernieuwing in de weg’, gaat Pieter Van Hemele verder. ‘In de VS werd enkele jaren geleden de app WoNoLo - Work Now Locally - gelanceerd. Het is het meest simpele principe van een vrije arbeidsmarkt. Iemand heeft bijvoorbeeld 300 meter beukenhaag die gesnoeid moet worden en is bereid daar 200 dollar voor neer te tellen. Via de app gaat dat aanbod naar de kant van de kandidaten. Wie graag in de tuin werkt en het eens is met dat bedrag, neemt de taak op. Dat is letterlijk vrije markt, al moet daar nog steeds een zekere reglementering aan gekoppeld worden om uitbuiting tegen te gaan. Dat kun je waterdicht maken, maar onze wetgeving is zo complex dat zoiets in Europa nooit van de grond komt.’

Uber

‘Kijk ook even naar wat Uber in gang heeft gezet’, zegt Van Hemele. ‘Door velen wordt het als schuldige aangewezen, maar het heeft gewoon een opening gevonden in het net. De politici zijn hier zwaar tekort geschoten. Als je weet dat zelfstandige Uberchauffeurs niet aan medische onderzoeken, verzekeringen en controles worden onderworpen, dan krijg je gewoon oneerlijke concurrentie. Daar moet je niet onnozel over doen. We hebben als maatschappij al meerdere keren sectoren op de slachtbank gegooid en na een tijd vinden we dat toch wel spijtig. Dikke vinger richting Uber, want dat heeft een enorme impact op onze economie. Terwijl het aan de politiek is om met een passend wetgevend kader te komen. Maar dat gebeurt niet.’

Online shoppen

‘Zo zijn we vandaag op wel meer vlakken afhankelijk aan het worden van buitenlandse spelers. Kijk maar naar online shopping. De overheid en de vakbonden hebben zo lang gediscussieerd over flexibiliteit, dat deze online shops vandaag stuk voor stuk over de grens in Nederland zitten.’

‘Begrijp me niet verkeerd, ik geloof absoluut in een sterk sociaal model. Maar uw sociaal model mag nog zo sterk zijn, als je geen jobs hebt voor de mensen dan is het niks waard. En dat zie ik gewoon niet evolueren. Integendeel, ik zie het alleen maar erger worden. Vandaag passeren 1 op 3 online aankopen in Amerika via Amazon, terwijl Toys R Us - één van de grootste Amerikaanse speelgoedzaken - de handdoek in de ring gooit. Daar moeten we toch eens over nadenken. Waar gaan we naartoe? Gaan we naar een paar grote conglomeraten? Gaat alles naar Google of Amazon? Waar is uw vrijheid dan? Wat is uw marktpositionering? Waar is uw concurrentie op dat moment?’

‘Vanuit de overheid moet er meer ingezet worden op eerlijke concurrentie, maar Europa is daar zo belachelijk log in. We wijzen Trump aan als de schuldige van alles wat er mis gaat. Ik ben geen Trump-fan, maar zouden we daar niet eens mee stoppen? Zouden we niet eens nadenken over hoe we onze eigen Europese economie veel sterker kunnen maken? Dan kunnen we er misschien voor zorgen dat we Amerika veroveren in plaats van dat elke Amerikaan Europa komt veroveren.’

‘Intussen neemt de regering beslissingen die misschien wel mooi klinken, maar waar in de praktijk niets van te merken is’, pikt Katty De Keyzer in. ‘Ik denk bijvoorbeeld aan de taxshift. De impact is toch wel aanzienlijk lager dan wat er eerst voorspeld was.’

Goedkoper en eenvoudiger

Hoe het dan beter kan? Voor Pieter Van Hemele is het zonneklaar.

‘In de eerste plaats moet er een inspanning geleverd worden om de loonkost significant naar beneden te krijgen. En niet in kleine beetjes zoals dat nu met de taxshift gebeurt. Er moet een schokeffect zijn, zodat bedrijven opnieuw bereid zijn om in mensen te investeren.’

‘Het moet ook mogelijk worden om op een ordentelijke en efficiënte manier afscheid te nemen van een werkkracht die niet voldoet. Wie de wettelijke procedure volgt, met aangetekende brieven en omstandige argumentering, duwt die persoon al snel de dieperik in. Niemand wordt beter van zo’n formele aanpak. Dat moet voor beide partijen veel eenvoudiger kunnen. In een krappe arbeidsmarkt is geen enkele werkgever geïnteresseerd om iemand zomaar aan de deur te zetten. Zo blijven werknemers op plaatsen zitten waar ze niet thuishoren. En dat is nefast voor de arbeidsvreugde en de sfeer op de vloer.’

Download ook de sectorfiche

C317BE_Graydon-Sector-Insights-Uitzendarbeid.JPG

Gelijkaardige publicaties