Het geheim achter de Graydon-rating
Terug naar overzicht
blog

Wat betekent professioneel succes voor onze experts in de uitzendsector?

Professioneel succes definieert iedereen anders en iedereen heeft andere rolmodellen die hen inspireren. Hoe kijken onze gerenommeerde industry experts Pieter Van Hemele (co-CEO van Talentus) en Katty De Keyzer (Operations Director bij ASAP HR Group) daar tegenaan? Zij zijn tenslotte actief in een branche waar mensen even cruciaal zijn als mooie cijfers. Niet?

Pieter Van Hemele had een succesvolle carrière uitgebouwd bij Recordbank voor hij de stap zette naar de uitzendsector. Vooral het familiale karakter is voor hem van doorslaggevend belang geweest.

‘Ik zou me er nooit mee kunnen verzoenen om een nummer te zijn binnen een bedrijf. Let op, dat gevoel heb ik nooit gehad bij Recordbank en dat is dan ook niet de reden geweest om de bank te verlaten. Maar ik wilde persoonlijk meer impact maken en ik was ervan overtuigd dat ik dat kon realiseren in de uitzendsector, bij een sterk familiebedrijf als Talentus. Elk type bedrijf kan weliswaar een rol spelen in de maatschappij, maar ik geloof in het bijzonder in de fundamentele meerwaarde van familiebedrijven.’

Cijferman

Van Hemele maakt er geen geheim van dat hij daarnaast ook een cijferman is.

‘Het ligt voor de hand dat succes tot op zekere hoogte gerelateerd is aan cijfers. Het zou flauw zijn om dat te ontkennen. Toch is het in onze sector onmogelijk om over succes te spreken zonder rekening te houden met de specifieke aard van de branche. Mensen worden er namelijk continu gehunt door andere spelers. Na de fusie in 2016 met Plus Uitzendkrachten, een herpositionering en de cultuurshift die daarmee gepaard ging, hebben we toch een stabiele ploeg kunnen bouwen. Die is bereid om samen voor een specifiek project te gaan. Dat noem ik succes, want als dat goed zit, dan weten we dat de cijfers wel zullen volgen.’

Impact van technologische vooruitgang

Pieter Van Hemele wijst ook op de technologische veranderingen die een onmiskenbare impact hebben op werknemers.

‘Voor mensen die al tien jaar in deze branche zitten, vergt de technologische vooruitgang zonder meer een grote aanpassing die ook nog eens contra-intuïtief aanvoelt. Die mensen worden geconfronteerd met zaken die ze na 10 jaar overboord moeten kappen omdat we het nu eenmaal anders gaan doen. Of omdat de data anders uitwijzen. Je kunt die wijzigingen met de beste wil van de wereld verdedigen en mooi verpakken, maar dat heeft een fundamentele impact op die mensen.’

Stabiel werknemersbestand

 ‘Als je bovendien weet dat onze werknemers een uitgebreid opleidingstraject volgen en gegeerd zijn door concurrenten, dan is een stabiel werknemersbestand des te veelzeggender. Je kunt mensen niet houden op basis van centen. Daar geloof ik niet in, want er zal altijd wel iemand zijn die meer wil betalen. Je moet het dus als team doen en daarvoor probeer je loyaliteit te creëren van werkgever naar werknemer en omgekeerd. Als je die match niet krijgt, dan zal het volgens mij ergens vastlopen.’

‘In andere sectoren vind ik een stabiel team dan weer niet meteen een prestatie’, merkt hij op. ‘Neem nu de petrochemie of de farmaceutische industrie. Dat zijn sectoren waar de lonen doorgaans een flink stuk hoger liggen dan bij ons. Voor die bedrijven is het iets makkelijker om mensen aan zich te binden. Maar aan zulk opbod kunnen en willen wij niet deelnemen.’

Inspirerende rolmodellen

Hebben veel mensen een rolmodel, dan geldt dat niet voor Pieter Van Hemele.

‘Let op, er zijn verschillende ondernemers waar ik naar opkijk en waar ik veel respect voor heb. Maar ik wil me niet spiegelen aan iemand anders. Ieder van ons moet zich aan zichzelf spiegelen. Daarbij is het belangrijk om kritisch te zijn voor jezelf. Wie zich spiegelt aan een ander, gaat de realiteit vaak rooskleuriger inschatten. Daar schiet niemand iets mee op. De ene business is ook de andere niet. Wat dat betreft doen één-op-één-vergelijkingen het evenmin goed. Wat Talentus betreft, willen we voelen dat we zakelijk en maatschappelijk impact kunnen maken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden we dan ook heel belangrijk.’

Toegevoegde waarde

Katty De Keyzer van ASAP HR Group heeft bewondering voor personen en organisaties met een aanpak en een visie die vruchten afwerpt. En die daar bovenop hun maatschappelijk belang niet uit het oog verliezen.

‘Ik denk bijvoorbeeld aan Colruyt, een groep die weliswaar sterk winstgevend is maar steeds handelt met de mensen in het achterhoofd. Hoe zij erin slagen om te doen wat ze zeggen en te zeggen wat ze doen, is bijzonder. Het zijn investeerders die steeds de maatschappij en de mens meenemen in hun innovatie. Daar heb ik enorm veel respect voor.’

‘Maar als u me vraagt wat ik persoonlijk als professioneel succes beschouw, dat denk ik aan de toegevoegde waarde die ik gecreëerd heb. Ik ben dan wel met interne processen bezig, maar door dat goed te doen, weet ik dat anderen op hun beurt waarde kunnen creëren.’

Download de sectorfiche:

Graydon Sector Insights: uitzendarbeid

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...