3 arguments pour se lancer aujourd’hui dans les « big data »
Terug naar overzicht
blog

Uitzendsector ziet tal van voordelen in community data

Is community data de toekomst? Voor de uitzendsector zou het alvast een stap voorwaarts betekenen. Vandaag heeft elke speler in de sector zijn eigen database, maar uitzendkrachten zouden sneller en beter bediend kunnen worden. Heel wat gegevens moeten telkens opnieuw verzameld worden, met tijdverlies tot gevolg. ‘Het beschikbaar stellen van medische attesten, bijvoorbeeld’, zegt Katty De Keyzer van ASAP HR Group. Maar er zijn nog mogelijkheden op vlak van community data.

Download ook de sectorfiche

Graydon Sector Insights: uitzendarbeid

Voor Katty De Keyzer van ASAP HR Group is de huidige toestand ver van ideaal. Ze heeft het dan over het gebrek aan een gedeelde databank waarop de spelers in de uitzendsector zich kunnen beroepen.

‘Het wordt tijd dat de sector daar volwassen in wordt. Neem bijvoorbeeld het verplichte medisch onderzoek dat veel uitzendkrachten vooraf moeten ondergaan. Externe preventiebureaus kunnen de aanvragen momenteel niet bijhouden. Ze kampen meestal met een hardnekkig tekort aan dokters. Resultaat: medische attesten voor opstart zijn niet altijd mogelijk, maar wel verplicht. En het kost uitzendbedrijven ook nog eens handenvol geld.’

Economie op zich

De Keyzer pleit voor een databank waarin alle medische dossiers verzameld worden.

‘Vandaag laat elke speler zijn medische controles uitvoeren. Iemand die in het verleden via het ene kantoor heeft gewerkt en nu aan de slag kan dankzij een ander kantoor, moet opnieuw deze medische screening ondergaan. Dat geeft nogal wat dubbel werk, in die mate dat het haast een economie op zich is geworden. Hoe absurd is het dat de centrale databank die bestaat niet optimaal benut wordt, zodat elke kandidaat deze controle maar eenmaal moet doorlopen?’

Veiligheidsrisico’s

Is het te wijten aan de GDPR, de Europese verordening die voorkomt dat al te losjes met persoonsgegevens wordt omgesprongen?

‘Als het om gezondheidsrisico’s gaat die op het vlak van preventie belangrijk zijn, dan staat de GDPR toe dat zulke informatie gedeeld wordt’, zegt Katty De Keyzer. ‘Een kandidaat tewerkstellen zonder voorafgaande medische screening houdt veiligheidsrisico’s in.’

‘Hetzelfde geldt voor andere attesten en bewijzen. Om een vorkheftruck te besturen of een hoogtewerker te bedienen heb je een certificaat nodig. Waarom is het zo moeilijk om dat allemaal te bundelen en te digitaliseren. Een ander voorbeeld: verblijfsattesten. De controle is een administratief en manueel proces. Het realtime op de hoogte houden van veranderingen in het attest van een persoon is onmogelijk, omdat deze veranderingen niet automatisch verspreid worden. Met alle gevolgen van dien. Digitalisering tussen overheid en werkgevers zou dit probleem verhelpen.’

Graydon als onafhankelijk partner

‘Meer en meer bedrijven staan open voor community data en zijn stilaan bereid om hun data te delen’, zegt sector expert Glenn Philips. ‘Ik heb het dan over negatieve ervaringen met bepaalde bedrijven en de melding van fraudecases. Het zijn meldingen die je voor grote en kleine bedrijven beschikbaar kunt stellen via een centraal platform. Cruciaal hierbij is dat deelnemers de garantie van anonimiteit bewaren. Als onafhankelijke speler komt Graydon hierin tussen. We hebben de kennis, de klanten en de software om dit op punt te stellen. Het rijpingsproces is ondertussen ver gevorderd en we zijn klaar om er nu concreet mee aan de slag te gaan. Data is namelijk overal, niet in het minst in de interimsector.”

GIS fraude banner.png

Gelijkaardige publicaties