3 arguments pour se lancer aujourd’hui dans les « big data »
Terug naar overzicht
blog

Digitalisering bezorgt uitzendsector tal van waardevolle inzichten

Om de meest geschikte kandidaat te vinden, biedt vergevorderde digitalisering de uitzendsector nieuwe mogelijkheden. Ook op andere vlakken is het een meerwaarde. ‘Al heeft het alleen kans op slagen als medewerkers bereid zijn om mee te stappen in een nieuwe aanpak’, merkt Katty De Keyzer (ASAP HR Group) op.

Download ook de sectorfiche.

In digitalisering kunt u als onderneming heel ver gaan. Daar zijn ze zich ook bij ASAP HR Group altijd al bewust van geweest.

‘Wat dat betreft duiken vandaag een heleboel initiatieven op om dat een duwtje in de rug te geven’, zegt Operations Director Katty De Keyzer. ‘In Nederland en in Frankrijk hebben start-ups heel wat geld opgehaald om onze sector verregaand te digitaliseren en te automatiseren. Toch is het maar de vraag of wij, de uitzendsector zelf, geloven of het ook daadwerkelijk die richting moet uitgaan.’

Business Intelligence Competence Center

Zoals veel andere bedrijven digitaliseert ASAP HR Group verder om kernprocessen efficiënter te maken. Daarnaast zet het business intelligence in om te achterhalen waar het echt zijn business moeten maken. In welke sectoren en met welke profielen in die specifieke sectoren?

‘Ons zogenaamde Business Intelligence Competence Center staat in de steigers met daarin mensen van de afdelingen Finance, Marketing, Business en IT. Op basis van specifieke data is het onze bedoeling om beter inzage te krijgen in de samenwerking met de sectoren en de verschillende profielen. Wat is daar de reden voor? Hoe kunnen we daar op het vlak van marketing op inspelen? Maar ook op andere vragen willen we een antwoord krijgen. Welke doelgroep bereiken we het gemakkelijkst? Welke zijn lastiger te bereiken? Waar realiseren we de grootste marge? Enzovoort. Het zou gek zijn om daar geen rekening mee te houden. We zijn ervan overtuigd dat we deze informatie kunnen halen uit de data waarover we nu reeds beschikken.’

‘Kortom, misschien wel de belangrijkste vraag van allemaal: richten we ons vandaag wel op de juiste sectoren? Ik denk namelijk dat we daarin nog beter kunnen sturen.’

Bereidheid om te veranderen

‘Digitalisering moet de snelheid waarmee we mensen en bedrijven samenbrengen verhogen.  Onze consulenten krijgen dan meer ruimte om het gesprek rond de talenten te voeren. Business intelligence zal ons vooral helpen om onze business te sturen naar de regio’s, de sectoren en de profielen waar we de meeste toegevoegde waarde kunnen creëren.

‘Digitalisering en het gebruik van data vraagt van onze kantoren een grote veranderingsbereidheid. Daarom dat we onze kantoren bij elke stap betrekken. Hun kennis is van groot belang om de juiste interpretaties te kunnen maken.’

Katty De Keyzer benadrukt hoe belangrijk het is om ook iedere medewerker te overtuigen van het belang van deze nieuwe aanpak.

‘Deze systeemverandering is een maat voor niets als zij niet bereid zijn om hierin mee te stappen. Dat heb ik in het verleden al meermaals zien gebeuren. Fantastische IT-systemen leiden nergens toe omdat mensen niet bereid zijn om daar mee te werken. Het is dan ook belangrijk om iedereen tijdig klaar te stomen en de basis te leggen voor de bereidheid om te veranderen.’

Waardevolle inzichten

Omdat de nieuwe aanpak nog volop in ontwikkeling is, is het voor ASAP HR Group nog koffiedik kijken wat de mogelijkheden betreft.

‘Maar ik verwacht meer te weten te komen over het ziekteverzuim van uitzendkrachten, de duur van tewerkstellingen, het voorkomen van arbeidsongevallen en zo meer. Dat klinkt misschien koud, maar dat is wel heel erg bepalend voor de efficiëntie en de marge van een kantoor’, zegt De Keyzer.

‘Daarnaast is er het financiële aspect, dat met behulp van deze benadering transparanter kan worden. In België zitten we bijvoorbeeld met een enorm kluwen wat betreft subsidies van opleidingen, kortingen, verminderingen op RSZ, enz. Het is erg complex en tijdrovend om dat allemaal uit te zoeken. Een geautomatiseerde aanpak kan hier ook flink bij helpen.’

Sector van mensen

Hoe hard en cijfermatig deze benadering ook mag klinken, Katty De Keyzer benadrukt dat de uitzendsector nog steeds een sector van en voor mensen blijft.

‘Ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van het menselijk contact door de toenemende digitalisering opnieuw belangrijker zal worden. De reden is eenvoudig: alles en iedereen digitaliseert, waardoor dat menselijke contact zeldzamer wordt. Reden temeer voor ASAP HR Group om deze klemtoon te blijven leggen.’

Gelijkaardige publicaties