Ook bestaande klanten verdienen regelmatige controle
Terug naar overzicht
blog

Concurrenten op de uitzendmarkt: “We maken heus wel een verschil met nieuwkomers”

Geen enkele sector ontsnapt aan de groeiende concurrentie. Voor de uitzendmarkt komt die onder andere vanuit het buitenland. Nieuwe spelers beuken met een volledig digitaal model in op de bestaande gang van zaken. Industry experts Katty De Keyzer van ASAP HR Group en Pieter Van Hemele, co-CEO van Talentus, volgen de evolutie met argwaan.

Download ook de sectorfiche

C317BE_Graydon-Sector-Insights-Uitzendarbeid.JPG

De uitzendmarkt is zich terdege bewust van de concurrentie die op de loer licht.

‘Als ik alleen nog maar naar Franrijk en Nederland kijk, dan tel ik een tiental spelers die met een disruptief model klaar staan’, zegt Katty De Keyzer van ASAP HR Group. ‘Eén voor één hebben zij financiële middelen of investeringsfondsen gezocht om de Europese markt te veroveren. Ik houd ze argwanend in de gaten, want de markt is nu al verzadigd. Het kan niet anders dan dat zij een stuk van de koek zullen opeisen. Want de markt neemt niet in dezelfde mate toe met de mate waarin er nieuwe concurrenten opduiken. Niet dat ik me zorgen maak dat ze ons buitenspel gaan zetten. Wij hebben goed werk geleverd en maken heus wel een verschil met die nieuwkomers.’

De Keyzer is er wel van overtuigd dat er zich nog verschuivingen zullen voordoen in de uitzendsector.

‘Ik geloof dat die digitale platformen disruptief destructief kunnen zijn. Zeker in de beginfase. Sommige niches zullen wellicht snel toehappen, maar andere misschien ook helemaal niet. Maar het is natuurlijk ook een opportuniteit voor ons. Ze dagen ons uit om onze eigen bestaande modellen in vraag te stellen, te verfijnen, uit te breiden, … Het is ook aan ons om nieuwe wegen in te slaan.’

Generalistische aanpak werkt niet

Een nieuw fenomeen duikt vandaag op in de vorm van bedrijven die heel nichegericht mensen gaan plaatsen. Een fenomeen dat al veel langer speelt bij IT’ers en ingenieurs en het wordt alleen maar sterker.

‘Daar zit zeker toekomst in’, gaat De Keyzer verder. ‘Een generalistische aanpak werkt overigens niet meer bij millennials. Millennials vragen een individuele aanpak. Op maat van hun verwachtingen. En dan moet je natuurlijk nadenken hoe je als bedrijf aan deze verwachtingen kunt voldoen. Volgens ons kan digitale innovatie ons hier ondersteunen.’

‘We geloven sterk in de toegevoegde waarde van digitale toepassingen, maar de sterkte is en blijft wel de menselijke relatie. Laat ons zeggen dat we digitale toepassingen willen gebruiken om tijd vrij te maken voor wat er echt toe doet en dat is de uitbouw van goede (werk)relaties.’

Externe platformen

Pieter Van Hemele, co-CEO bij Talentus, pleit voor een grondige analyse van de markten en sectoren waar zich heuse omwentelingen voordoen. Hij verwijst daarbij naar externe en invloedrijke platformen, zoals Uber.

‘Het is in die context zinvol om de werking van de hele business te onderzoeken en te kijken welke krachten van buitenaf daarop inspelen.’

‘Vandaag kijkt iedereen naar Uber en wordt het platform met de vinger gewezen als de grote schuldige in vele zaken. Taxichauffeurs komen de straat op en klagen dat het hen niet meer lukt om hun boterham te verdienen. Ik snap best dat zij dan naar Uber kijken. Maar in werkelijkheid is het de politiek die zwaar tekort is geschoten. Uberchauffeurs worden niet aan medische of andere controles onderworpen. Zo ontstaat al snel een situatie van oneerlijke concurrentie. Onze maatschappij moet daar simpelweg goed over nadenken en zich afvragen hoe het komt dat sommige sectoren zo sterk afhankelijk zijn geworden van buitenlandse spelers.'

‘Kijk naar hoe het is uitgedraaid met de markt van online shopping. Daar hebben ze zo lang gepalaverd dat de grote spelers hun magazijnen over de grens hebben opgezet. Daar moet een overheid in dat geval zijn conclusies uit trekken.’

Gelijkaardige publicaties