Studiedag: "Wanneer dreigt een onderneming in moeilijkheden te geraken?
Terug naar overzicht
blog

Wijziging in het beroepsverbod voor gefailleerden

Omtrent het beroepsverbod voor gefailleerden is er heel wat inkt gevloeid. We zetten de samenvatting hiervan eerst op een rijtje.

Het KB nr. 22 van 1934 meldde dat indien een handelaar een strafrechtelijk misdrijf had begaan, deze automatisch een beroepsverbod opgelegd kreeg en dit voor onbepaalde duur.

Gezien het strenge regime hieromtrent heeft de wetgever – pas  in 1998- ingegrepen, waardoor het bewuste KB nr. 22 meldde dat het beroepsverbod facultatief – dus niet langer louter automatisch – door de strafrechter kon worden uitgesproken. Daarenboven was dit beroepsverbod niet langer onbeperkt in de tijd, maar kon de strafrechter deze tijdelijke maatregel opleggen met een minimumduur van 3 jaar en een maximumtermijn van 10 jaar.

Tevens bepaalde het KB nr. 22 dat gefailleerden die “een kennelijke zware fout” (wat op zich geen misdrijf uitmaakt en dus niet behandeld wordt voor de strafrechter) hebben begaan die geleid heeft tot het faillissement, tevens door de handelsrechter facultatief een beroepsverbod opgelegd konden krijgen en dit eveneens met een minimum van 3 jaar en een maximum van 10 jaar.

Niettemin heeft hogere rechtspraak (zoals het Arbitragehof) gewezen dat er tussen de uitspraak van de strafrechter en de handelsrechter een discriminerend element aanwezig is en wel als volgt: de strafrechter kan steeds verzachtende omstandigheden inroepen waardoor de duur van het beroepsverbod minder dan 3 jaar kan bedragen. Daarenboven kan de uitvoering van deze straf (zijnde het beroepsverbod) in strafzaken worden uitgesteld.

Daarom heeft de wetgever weerom ingegrepen met de wet van 28.04.2009 waarbij de minimumtermijn van 3 jaar, uitgesproken door de handelsrechter, wordt opgeheven. Enkel de maximumtermijn van 10 jaar moet nog worden gerespecteerd.

Dit impliceert dat zowel de strafrechter als de handelsrechter in hun uitspraak m.b.t. het beroepsverbod voor gefailleerden op gelijke voet zijn gesteld met deze laatste wet die van kracht is gegaan vanaf 08.06.2009.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...