5 voorwaarden om kwalitatieve B2B-leads te kunnen genereren (2/2)
Terug naar overzicht
blog

Vrouwen verdienen beter in het bedrijfsleven

Dit artikel kadert in de masterproef van Ellen Bracke en Lise Moens, die hierbij werden ondersteund door hun promotor Prof. Rudy Aernoudt. Deze masterproef vormde het sluitstuk van vier leerrijke academiejaren aan de Universiteit Gent, waar ze met grote onderscheiding de opleiding Handelswetenschappen afwerkten, afstudeerrichting Finance en risicomanagement. Voor hun eindwerk onderzochten ze onder andere op basis van Graydon-data het verband tussen het gender van de kmo-bedrijfsleider en de financiële gezondheid van kmo’s in Vlaanderen. Hierbij kwamen ze tot enkele opvallende conclusies.

Het management van bedrijven bestaat maar voor 23 procent uit vrouwen. Bij de ondernemers zijn twee op de drie van het mannelijk geslacht. Het zijn cijfers geciteerd uit Who run the world. Er is al veel discussie geweest rond de genderkloof. Terecht, want bij Belgische kmo’s zien we dat deze verhouding nog lager ligt. Eén op de vier bestuurders is een vrouw. Onze samenleving heeft dus nog een lange weg af te leggen naar een wereld zonder gender-issues.

Vraag en aanbod

Uit literatuur blijkt dat er in Europa een bepaalde vorm van genderdiscriminatie is op vlak van bankfinanciering. Dat vrouwen moeilijker een krediet krijgen, heeft verklarende factoren zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde.

Concreet uit zich dit aan de aanbodzijde in slechtere kredietvoorwaarden voor vrouwelijke bedrijfsleiders. Vrouwen ondervinden namelijk een hogere weigeringsgraad, hogere interestvoeten, hogere waarborg, striktere kredietlimieten en zij moeten meer informatie vrijgeven om dezelfde kredietvoorwaarden te krijgen als mannelijke bedrijfsleiders.

Aan de vraagzijde zijn vrouwen doorgaans meer risicoavers, onzekerder. Door hun bescheidenheid onderwaarderen ze sneller hun eigen projecten ten opzichte van mannen. Door deze eigenschappen vragen vrouwen doorgaans ook kleinere bedragen en daarbovenop liggen de bedragen die zij krijgen ook nog eens 5% lager.

Genderdiscriminatie bij bancaire financiering

Nochtans zien we bij particulieren dat vrouwelijke kredietnemers een lagere default rate hebben. Ze lossen hun krediet dus correcter af, binnen de afgesproken termijnen. In de bedrijfswereld hebben ondernemingen geleid door een vrouw een lagere verhouding schuld op eigen vermogen. Uit het onderzoek in het kader van deze masterproef blijkt overigens dat vrouwelijke bedrijfsleiders financieel minstens even gezonde kmo’s leiden in Vlaanderen dan hun mannelijke collega’s. Met uitzondering van enkele sectoren waar overwegend mannen het management domineren. Deze gelijke default rate zou weerspiegeld moeten worden in gelijke kredietvoorwaarden, maar dat blijkt in de praktijk niet het geval te zijn. Dit soort discriminatie is dan ook niet eerlijk. Er bestaat geen enkele gegronde verklaring voor de vastgestelde genderdiscriminatie bij bancaire financiering.

Groei-opportuniteit

Omwille van de General Data Protection Regulation stonden banken tot nu toe weigerachtig om hun data te delen. Nochtans blijkt uit het onderzoek dat de default rate (aan de hand van de door Graydon berekende multiscore) in Vlaanderen niet verschillend is tussen mannelijke en vrouwelijke bedrijfsleiders. Gezien de micro en macro-economische impact is het belangrijk dat Belgische banken eerst nagaan in hoeverre dit fenomeen speelt binnen hun eigen instelling. En zijn ze met dit inzicht in het achterhoofd in de toekomst bereid mee te werken aan verdere studies op dit vlak? Kredietinstellingen kunnen op deze manier toegang krijgen tot een nieuw, en zeker niet een oninteressant, segment van de markt. Meer vrouwelijk leiderschap ontwikkelen is geen vrouwenkwestie, maar een groei-opportuniteit voor de hele samenleving.

Evenwichtig management

Uit verder onderzoek blijkt ook dat een evenwichtige samenstelling tussen man en vrouw in het management voor betere bedrijfsresultaten zorgt. Maar naast deze betere bedrijfsresultaten zijn er nog andere voordelen van een evenwichtig management. Het wordt gemakkelijker om talent aan te trekken en te behouden en het stimuleert creativiteit, innovatie en openheid. Vandaar dat het belangrijk is dat bedrijven interne programma’s opstellen die de diversiteit stimuleren.

Er zijn nog steeds te veel genderstereotypen die de vrouw de rol van verzorgster toekennen en de man de rol van kostwinner. Nochtans zijn er genoeg vrouwelijke rolmodellen die genderstereotypen doorbreken en deze moeten nog meer in de kijken geplaatst worden.

Onafhankelijk van het onderzoeksresultaat voor deze masterproef moeten zowel de banken als bedrijven streven naar een gelijke behandeling tussen vrouwen en mannen. Dit gaat enkel met behulp van maatregelen (zoals de opgelegde quota bij beursgenoteerde bedrijven), controles naar banken toe en opvolgingen vanuit de overheid naast bewustwording van de vrouwen zelf.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...