Studiedag: "Wanneer dreigt een onderneming in moeilijkheden te geraken?
Terug naar overzicht
blog

Uw klant failliet? Ken deze 5 antwoorden

Wordt een klant failliet verklaard? Dan moet u er tijdig bij zijn met uw vordering. Alleen dan kunt u hopelijk alsnog een deel van uw onbetaalde facturen recupereren. Wanneer? Hoe? Wie? Wij geven u het antwoord in 5 vragen en antwoorden.

Wanneer doet u aangifte?

Als de rechtbank van koophandel een faillissement uitspreekt, bepaalt ze meteen ook de termijn waarin de schuldeisers aangifte moeten doen van hun schuldvordering. Doorgaans gaat het om dertig dagen.

Hoe doet u aangifte?

De aangifte moet gebeuren via het formulier ‘aangifte schuldvordering’. Dat moet samen met een afschrift van de bewijsstukken worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank. Die bewijsstukken kunnen bestaan uit contracten, facturen en aanmaningen. Die schuldvordering slaat op de hoofdsom, alsook op de intresten en bijkomende vergoedingen.

Wie bekijkt de bewijsstukken?

De bewijsstukken worden vervolgens onderzocht door de curator. Beschikt hij over een goede boekhouding van het bedrijf, dan kan dit snel gaan. Is dit niet het geval, dan dreigt het proces langer te duren. Bovendien kan ook de gefailleerde zich verzetten tegen de beslissing van de curator om een schuldvordering te aanvaarden of te verwerpen. Blijft de betwisting, dan moet de rechtbank uiteindelijk de knoop doorhakken. Hetzelfde geldt als u zich niet kunt verzoenen met de beslissing van de curator. U heeft 1 maand de tijd vanaf de neerlegging van het proces-verbaal van de beslissing om het dossier aan de rechter voor te leggen.

Wat als u te laat bent?

Was u te laat om uw schuldvordering binnen de dertig dagen in te dienen? Sla niet meteen in paniek. Ook na het verstrijken van de eerste termijn kan er nog steeds een vordering worden neergelegd bij de rechtbank. Weliswaar met een nadeel. Mocht de curator intussen al bepaalde uitbetalingen hebben gedaan, dan is de resterende boedel, waarmee u (deels) kan worden vergoed, kleiner.

Wanneer verjaart de schuldvordering?

Een jaar na het vonnis waarin het faillissement uitgesproken werd, treedt niettemin een verjaring op voor de schuldvorderingen. Komt u dan pas met uw eisen boven water, dan bent u te laat.

Voor de opvolging van faillissementen kunt u een beroep doen op de diensten van Graydon. Wij telden na het eerste kwartaal van 2014 al 3.122 faillissementen in België.

Gelijkaardige publicaties