De gevaren wanneer men kredietinformatie gaat crowdsourcen
Terug naar overzicht
blog

Risk management moet deel uitmaken van uw bedrijfscultuur

Bedrijfsrisico’s beperken met een strak risk management kan een averechts effect hebben. Medewerkers kunnen zich verschuilen achter de procedures. Hoe zorgt u ervoor dat individuele medewerkers zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor hun acties?

Risk management brengt gevaren mee

Ook nu de economie lijkt aan te trekken, blijft risicobeheer belangrijk. Duidelijke gedragscodes en protocollen instellen is het meest bekende onderdeel van risicomanagement. Maar risicobeheer integreren in het DNA van uw onderneming is minstens zo belangrijk.

Vastomlijnde procedures opleggen, brengt echter ook gevaren met zich mee. Zo kunnen uw medewerkers verkeerde besluiten simpelweg wijten aan tekortkomingen van het systeem. En de strikte regels gebruiken om verantwoordelijkheden af te schuiven.

Verantwoordelijkheid

Ideaal is risk management verweven in de bedrijfscultuur op ieder niveau van de organisatie. Elke medewerker voelt zich dan individueel verantwoordelijk voor zijn gedrag. Het gevaar van een groepsbesluit is dat niemand zich persoonlijk aansprakelijk zal voelen. Wanneer een medewerker op  zijn acties persoonlijk kan aangesproken worden, staat er voor hem meer op het spel. Hij zal dan waarschijnlijk een nauwkeurigere inschatting maken van het mogelijke risico.

De grotere verantwoordelijkheid vraagt van u dat u uw medewerkers meer vrijheid geeft. En u dient erop te vertrouwen dat zij met die verantwoordelijkheid kunnen omgaan. Koppel aan de verantwoordelijkheden eventueel een persoonlijke beloningsstructuur. Zo komt het belang van uw medewerkers meer in lijn met het algemene belang van uw onderneming.

Draagvlak

De implementatie van risk management in de bedrijfscultuur gaat niet van de ene op de andere dag. Om risicobeheer een vaste plek te geven in uw onderneming, is voldoende draagvlak binnen de organisatie essentieel. Aniek Bakker, financial manager bij Deloitte, adviseert om klein te starten. Beginnen met gesprekken om werknemers inzicht te geven in de rol die ze vervullen binnen het bedrijf.

“Mensen moeten weten wat de potentiële positieve of negatieve impact is van bepaald gedrag. Zorg dat ze begrijpen welk effect een risico heeft op de organisatie, dan gaan ze vanzelf nadenken over hun keuzes.”

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...