Comment analyser des comptes annuels en 5 minutes
Terug naar overzicht
blog

Hoe maakt u écht impact met de schokbestendigheidsscore?

In het kader van covid-19 haalden de Graydon Schokbestendigheidsscore en het achterliggende impactmodel de voorbije twee maanden verschillende keren het nieuws. De score, die gebaseerd is op de (gedeeltelijke of volledige) discontinuïteit van onze economie, geeft aan in welke mate een bedrijf een periode van verminderde activiteit of volledige sluiting kan doorstaan. In welke mate heeft het dus voldoende reserves om een lockdown te overleven? Het antwoord op die vraag vindt u terug in het schokbestendigheidsscore report. Fijn om te weten hoe uw klantenportefeuille eraan toe is, maar veel bedrijven stellen zich vervolgens de vraag ‘wat moet ik er dan mee’?

Het Graydon schokbestendigheidsscore Report wordt opgemaakt volgens het principe: gegevens uploaden, gegevens verrijken en resultaten weer downloaden. Het rapport bevat een 9-grid, dat een beeld geeft van de verschuivingen in uw klantenportefeuille, en daarnaast de situatie per individuele onderneming.

Hieronder ziet u de verschuivingen van het Belgische bedrijfsleven in het 9-grid. De X-as toont de financiële sterkte van de bedrijven aan het begin van de lockdown. De Y-as geeft de impact van de coronacrisis weer. Merk bijvoorbeeld op dat 35,3% van de bedrijven voor de crisis nog gezond was (segment 6), maar - ondanks de steunmaatregelen die momenteel al zijn toegekend – zwaar geraakt werd door de crisis.

Impactscore 9-grid Belgian Economy-20200518.JPG

Wat moet ik ermee?

Prima als u weet wat de impact is van de crisis op uw klantenportefeuille. Maar wat doet u er vervolgens mee? De vraag keerde al enkele keren terug, maar ... Is niet elke bedrijfsleider bezig met de vraag hoe zijn klantenportefeuille eruit zal zien na de crisis? Of er überhaupt nog een klantenportefeuille is? Hoe ziet mijn bedrijf eruit als de coronacrisis voorbij is? Hoeveel zal het verlies bedragen? Of blijft u gewoon bang afwachten en hanteert u de ik-zal-wel-zien-instelling?

Bedrijven in verschillende sectoren, banken, rechtbanken en overheden gingen ondertussen gretig aan de slag met de score en de inzichten uit het model. Hieronder leest u hoe zij de resultaten omzetten in daadkrachtige acties.

Bedrijven

Bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren – voeding, industrie, bouw, transport, sociaal secretariaten, kleding, leasing, automotive, interim, telecom – verrijken geregeld hun klantenportefeuille met de impactscore.

Het geeft hen een neutrale houvast om risico’s in te schatten en gepast actie te kunnen ondernemen. Ze beschermen enerzijds (goede) klanten, die de crisis kunnen overleven, door hen proactief uitstel van betaling te verlenen of een andere betalingsregeling af te spreken. Ze doen op die manier aan klantenbinding en verzekeren zich van omzet in de toekomst. Anderzijds is de impactscore richtinggevend om uitstel van betaling te geven. Want alle klanten blind uitstel verlenen, kan niet. Sterker nog, je loopt het risico om de eigen cashpositie in gevaar te brengen.

De impactscore laat bovendien toe om omzet, faillissementen en afschrijvingen nauwkeurig te forecasten en provisie aan te leggen. Zowel wat de impact betreft op de eigen verkooppunten, als op de volledige klantenportefeuille.

Tot slot gebruiken meer en meer bedrijven de impactscore om gericht te kunnen prospecteren. Ze komen zo bij bedrijven terecht die weinig of geen hinder ondervonden hebben van de coronacrisis.

Overheid

De overheid krijgt op basis van het model inzicht in welke bedrijven en sectoren geïmpacteerd werden en hoe zwaar die impact is. Een simulatiemodule laat toe om proactief het effect van de geplande steunmaatregelen correct in te schatten. Ze kan op die manier een uniform, rechtvaardig en maatschappelijk verantwoord beleid voeren, dat bovendien homogeen is en geen politieke willekeur in de hand werkt. Daarnaast kan de overheid dankzij de inzichten in de geografische structuur van bedrijven gericht de economie steunen en kan het aanvragen voor steun evalueren en screenen op frauduleuze en ongezonde organisaties.

Ook steden en gemeenten worden op hun grondgebied geconfronteerd met handelszaken die de activiteiten gedeeltelijk of volledig hebben stopgezet. Ze organiseren op basis van het model allerlei initiatieven om de lokale economie er weer bovenop te helpen.

Rechtbanken

Op 17 juni loopt het moratorium op faillissementen af. Er volgt wellicht een ware toevloed aan faillissementen. Rechtbanken krijgen een correct en uniform inzicht in de sectoren die op korte termijn bescherming nodig hebben. Een weerspiegeling van de situatie vandaag door de economie in continuïteit en in discontinuïteit met elkaar te combineren. Door de steunmaatregelen van de overheid in ogenschouw te nemen, kunnen ze consequente uitspraken doen en bedrijven begeleiden die een optimale kans hebben op herstel.

Banken

Banken spelen een belangrijke rol in deze crisisperiode. De overheid heeft zich borg gesteld en de banken kunnen de economie draaiende houden door bedrijven en ondernemers zuurstof te verschaffen en faillissementen te vermijden. Dankzij de inzichten uit het impactmodel kunnen ze dat gericht doen en hun winstgevendheid op peil houden, in lijn met het beleid van de overheid. Daarnaast kunnen banken inschatten welke provisies ze dienen te voorzien voor bad debt.

Wilt u weten hoe uw klantenportefeuille eraan toe is? Laten we even het 9-grid opmaken voor uw portfolio en dan spreken we verder. Contacteer mij meteen om concreet af te spreken. Vrijblijvend en zonder verder verplichtingen.

Gelijkaardige publicaties