Hoe brengt u de overlevingskansen van uw zakenrelaties in kaart?
Terug naar overzicht
blog

Hoe brengt u de overlevingskansen van uw zakenrelaties in kaart?

De stijgende energie- en loonkosten maken het ondernemingen niet gemakkelijk. Is uw bedrijf gewapend om die onverwachte schok op te vangen? En hoe springen uw leveranciers en klanten daarmee om? In ons laatste webinar hadden we het over het GraydonCreditsafe schokbestendigheidsmodel. Dat model biedt u een helder inzicht in uw klantenportefeuille en brengt de schokbestendigheid van uw bedrijf en uw ecosysteem efficiënt in kaart.

Van schok naar schok

Ondernemers kregen de afgelopen jaren heel wat schokken op hun bord: een pandemie, lockdowns, voorraadtekorten, stijgende energieprijzen, hogere rentes en ga zo maar even door. Het risico op zulke onvoorspelbare schokken, met een lokale of internationale impact, blijft elke dag bestaan.

Leven van schok naar schok is dus eigenlijk heel normaal. Het maakt zelfs niet uit of we ons nu in periodes van hoog- of laagconjunctuur bevinden. Het belangrijkste is dat bedrijven buffers inbouwen zodat ze zich kunnen beschermen tegen zulke tegenslagen. Want wat de meeste schokken gemeen hebben, is dat ze vaak onvoorspelbaar zijn en een enorme impact kunnen hebben op ondernemingen die geen reserves hebben om op terug te vallen. Zelfs de meest gezonde bedrijven kunnen door een onverwachte schok plots kwetsbaar worden en falen.

Redundantie als basis van schokbestendigheid

Om al deze schokken op te vangen, zijn voldoende reserves dus geen overbodige luxe. Die overtollige reserves kunnen we eigenlijk vertalen naar redundantie: het zijn de middelen van een bedrijf die het bij plotse en onverwachte schokken of gebeurtenissen kan inzetten om een antwoord te bieden en de continuïteit op lange termijn te ondersteunen.

“Weg met de sportwagen, leve de 4x4”

De beeldspraak die econoom Peter De Keyzer gebruikt, maakt dit duidelijker. In een gesprek met hem had hij het namelijk over de ‘4x4’: “Wie op expeditie gaat door de jungle, kiest namelijk beter voor een goed uitgeruste 4×4 en niet voor een perfect getunede sportwagen.” Het is met andere woorden beter om redundant te zijn of voorbereid te zijn op onverwachte omstandigheden. Situatie 2 in onderstaande afbeelding toont aan dat er een overschot is om eventuele onvoorspelbare gebeurtenissen op te vangen. Het nettobedrijfskapitaal of de liquiditeit van het eigen vermogen is daar namelijk groter dan de kosten van de normale bedrijfsvoering en de voorspelbare risico’s. Dat bedrijf kan dus tegen een stootje.

Weg met de sportwagen, leve de 4x4

Het GraydonCreditsafe schokbestendigheidsmodel

Het GraydonCreditsafe schokbestendigheidsmodel is een zeer handige manier om die dubbele materialiteit (reserves en overlevingskansen van uw bedrijf en uw ecosysteem) in kaart te brengen. De schokbestendigheid van uw klantenportefeuille zegt namelijk ook iets over uw eigen schokbestendigheid.

Het schokbestendigheidsmodel geeft de mogelijkheid:

  • om snel te reageren op een nieuwe situatie, door te achterhalen welke bedrijven een schok kunnen opvangen en welke niet.
  • om een strategische uitbouw op de lange termijn te versterken, te concretiseren en verder uit te werken, dankzij gefundeerde inschattingen over de overlevingskansen van bedrijven.

We gebruiken processen die in de sector standaard zijn om de loon- en energieschok te meten, maar de exacte details kunnen we onder andere om commerciële redenen niet vrijgeven. Weet dat we in ieder geval beschikken over de energiefacturen van liefst 100.000 bedrijven (met een historiek tot minstens in 2018). Voor elke publicatieplichtige onderneming is de loonkost terug te vinden.

De schokbestendigheidsapplicatie

Om het u allemaal wat eenvoudiger te maken hebben we al deze informatie in een gebruiksvriendelijke applicatie gegoten. Daar kunt u uw portefeuille met Belgische zakenrelaties (klanten, leveranciers en prospecten met ondernemingsnummer) opladen, verrijken met de schokbestendigheidsscore en meteen weer downloaden. Zo beschikt u in geen tijd over een accuraat schokbestendigheidsrapport van uw eigen klantenportefeuille én van uw ecosysteem.

Het 9-gridsysteem

Bij het schokbestendigheidsrapport krijgt u ook een visuele voorstelling van een 9-grid, zodat u snel een duidelijk beeld krijgt van de financiële situatie van uw klantenportefeuille. De X-as representeert de financiële gezondheid en toont de overlevingskansen van de bedrijven op middellange termijn. De Y-as geeft de schokbestendigheid weer.

Voorbeeld: interpretatie via het 9-grid

  • Ondernemingen in segment negen zijn financieel gezond, schokbestendig en ondervinden in het algemeen weinig hinder van de energieprijzen of van de loonindexatie.
  • Ondernemingen in segment drie zijn financieel gezond, maar zijn wel onderhevig aan schokken zoals de energiecrisis en de loonindex. Een concreet voorbeeld is een goed draaiende tomatenkweker. De serres vragen veel energie en de werknemers verrichten zeer arbeidsintensief werk, waar moeilijk op bespaard kan worden. Door de plotse schokken van vandaag is het bedrijf dus zeer kwetsbaar, ondanks zijn goede financiële gezondheid.
9-grid - toelichting

Het Excel-rapport (de scorecard)

Naast het 9-grid vindt u in het bijbehorende rapport per bedrijf ook nog de Multiscore terug. Die geeft de overlevingskansen van een bedrijf aan op middellange termijn en schetst u een nog duidelijker beeld van de schokbestendigheid van uw klantenportefeuille.

Uw klantenportefeuille geplot op het 9-grid van GraydonCreditsafe

Door dit scoremodel consequent te integreren in uw manier van werken, bent u voorbereid op onverwachte gebeurtenissen, heeft u altijd een helder beeld van uw klantenportefeuille en hun noden en kan u gerichter prospecteren. Ook voor een optimale integratie op uw werkvloer bent u bij ons aan het juiste adres.

Wilt u een beter inzicht in de schokbestendigheid van uw klantenportefeuille?

Contacteer ons dan meteen

Of volg één van onze webinars waarin Peter De Keyzer en Hind Salhane dieper ingaan op de impact van de energie- en de looncrisis op uw zakencijfer.

Dinsdag 17/1 een ochtendsessie van 8.15u tot 9.00u (Nederlandstalig met Peter De Keyzer en Hind Salhane)
>> Inschrijven

Dinsdag 17/1 een lunchsessie van 12.15 tot 13.00u (Nederlandstalig met Peter De Keyzer en Hind Salhane)
>> Inschrijven

Donderdag 19/1 een lunchsessie van 12.15u tot 13.00u (Franstalig met Eric Van den Broele en Hind Salhane)
>> Inschrijven

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...