Les avantages de la gestion holistique des risques dans les entreprises
Terug naar overzicht
blog

Corporate governance: 6 adviezen voor niet-beursgenoteerde bedrijven

Corporate governance is niet enkel voor grote ondernemingen. Ook niet-beursgenoteerde bedrijven doen er hun voordeel mee. Waarom de Code Buysse ook voor kleine en middelgrote ondernemingen de richting aangeeft, kon u al eerder lezen in de blog ‘Waarom corporate governement volgens code Buysse’ .

De principes van het deugdelijk bestuur uit de Code Buysse voor niet-beursgenoteerde ondernemingen vertalen zich in verschillende aanbevelingen. We focussen ons op de 6 belangrijkste adviezen:

1. Omschrijf de missie, de visie en de waarden

De visie, de missie en de waarden van de onderneming moeten duidelijk omschreven zijn. Hierin verwerkt u een duurzame insteek. Zo komt u tot een efficiënte en transparante besluitvorming. Iedereen weet waar het bedrijf naartoe wil, en hoe. De buitenwereld kan deze waarden toetsen aan de praktijk.

2. Doe een beroep op externe adviseurs

Een tweede aanbeveling bestaat erin om op een oordeelkundige manier een beroep te doen op externe adviseurs. Dit omdat de tijden zo complex zijn geworden dat niemand nog op zijn eentje alle touwtjes in handen kan houden. Zelfs in een relatief klein bedrijf is dit ondoenbaar geworden.

3. Stel een actieve en evenwichtige raad van bestuur samen

Voor deugdelijk bestuur in een niet-beursgenoteerd bedrijf is een actieve raad van bestuur aangewezen. Hierin zijn ook een aantal niet-uitvoerende externe bestuurders opgenomen. Hun aanwezigheid zorgt voor een objectieve kijk op de onderneming, voor onpartijdig advies, voor een klankbord en voor discipline rond de rapportering.

4. Werk een langetermijnstrategie uit

Voorwaarde is natuurlijk dat de raad van bestuur regelmatig vergadert. Tijdens die vergaderingen moet men enerzijds aandacht hebben voor de dagelijkse werking van de onderneming. Anderzijds moet er een langetermijnvisie uitgewerkt en gehandhaafd worden. Voor de benoeming van de bestuurders kan men in bedrijven die wat groter zijn een benoemingscomité oprichten.

5. Zorg voor engagement van de aandeelhouders

Een cruciale factor voor corporate governance in niet-beursgenoteerde ondernemingen is het engagement van de aandeelhouders. Zij moeten zich persoonlijk en langdurig engageren voor de onderneming. Tegelijk moeten ze bereid zijn om de leiding en het toezicht over te laten aan de meest competente mensen. De rol van de aandeelhouders bestaat er voornamelijk in de waarden en de langetermijnvisie van de vennootschap te bepalen, de financiële doelstellingen vast te stellen, de raad van bestuur te benoemen en de relatie tussen de aandeelhouders onderling te bepalen, al dan niet in de vorm van een aandeelhoudersovereenkomst.

6. Verklaring corporate governance opstellen

Ook een corporate governanceverklaring die de rollen van de aandeelhouders, de raad van bestuur en het management duidelijk definieert, is geen overbodige luxe.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...