De gevaren wanneer men kredietinformatie gaat crowdsourcen
Terug naar overzicht
blog

Algemene voorwaarden: 6 tips voor uw kleine lettertjes

Met de algemene voorwaarden van een contract kunt u veel discussies vermijden, zowel met particuliere als met professionele klanten. Maar welke ‘kleine lettertjes’ moet u dan als zaakvoerder zeker in al uw documenten zetten?

Het zijn vooral clausules over aansprakelijkheid en betalingen die in de kleine lettertjes van uw algemene voorwaarden moeten staan. Wij lijsten enkele belangrijke zaken voor u op die daarbij van groot belang zijn.

1.    Op maat van uw bedrijf

De inhoud van de algemene voorwaarden moet op maat van uw bedrijf zijn en voldoen aan de wettelijke bepalingen. Kopieer dus niet zomaar de voorwaarden van een collega en zeker niet die van een bedrijf uit een andere sector. Laat uw algemene voorwaarden ook regelmatig nakijken om te verifiëren of ze nog overeenstemmen met de meest recente wetgeving.

2.    Meest courante clausules

Tot de meest courante algemene voorwaarden behoren:

  • clausules die de aansprakelijkheid van de leverancier beperken
  • bedingen die de leverancier beschermen tegen wanbetalers (interesten, schadevergoedingen, eigendomsvoorbehoud, …)
  • bepalingen omtrent de opzegtermijnen
  • aanduiding van de bevoegde rechtbanken

3.    Niet enkel in uw voordeel

Let op dat uw algemene voorwaarden niet al te eenzijdig in uw voordeel zijn, want dan kan de rechtbank ze nietig verklaren. Er bestaat trouwens een wettelijke lijst met nietige bedingen die de rechten van de consument te veel beperken.

4.    In de juiste taal

De algemene voorwaarden moeten opgesteld zijn in de taal van het gebied waar de diensten worden aangeboden. Bovendien moeten ze in een voor de klanten verstaanbare taal opgemaakt worden. Ze moeten ook duidelijk en ondubbelzinnig geformuleerd zijn.

5.    Op zoveel mogelijk documenten

Als u de algemene voorwaarden op zoveel mogelijk documenten vermeldt, kan de koper moeilijker inroepen dat hij niet op de hoogte was. Druk de algemene voorwaarden niet alleen af op uw facturen. Want dan kent de klant ze niet bij het afsluiten van het contract en dus heeft hij ze toen niet aanvaard. Plaats daarom de voorwaarden ook op uw offertes, bestel- en leverbonnen, brochures, websites…

6.    Laat ondertekenen

Vaak staan de algemene voorwaarden op de achterzijde van het contract. Verwijs er dan op de voorkant naar. Laat die verwijzing door de klant ondertekenen. U kunt ook de achterkant laten paraferen. Dit is vooral belangrijk voor particuliere klanten. Handelaars worden geacht uw algemene voorwaarden stilzwijgend te aanvaarden.

Gelijkaardige publicaties