Studiedag: "Wanneer dreigt een onderneming in moeilijkheden te geraken?
Terug naar overzicht
blog

Nieuwe Europese richtlijn: bestrijding van betalingsachterstand van handelstransacties

Met de nieuwe Europese richtlijn ter bestrijding van de betalingsachterstand (richtlijn 2011/7/EU) heeft men vooral beoogd om de vorige richtlijn, die intussen omgezet is geweest in de wet van 02/08/2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, strenger te maken en dit o.a. op het vlak van betalingen door de overheid aan ondernemingen.

In principe geldt er dat, indien er niets overeengekomen is tussen partijen, de betalingstermijn 30 dagen is en dit zowel in de relatie onderneming versus onderneming als in de relatie onderneming versus overheid. Hiervan kunnen partijen afwijken door over te gaan naar een termijn van 60 dagen, doch voor de overheid is deze afwijkende regeling beperkt tot “overheidsinstanties die economische activiteiten van industriële of commerciële aard uitoefenen door op de markt goederen of diensten aan te bieden en die als openbaar bedrijf onderworpen zijn aan de transparantievereisten die zijn vastgesteld bij richtlijn 2006/11/EG” (bpost, Belgacom e.a.). M.a.w. de 30-dagenregeling is de regel, ook voor de overheid. Dit betekent duidelijk een stap voorwaarts in het debiteurenbeheer t.o.v. de overheid.

Betalingsachterstand

Een andere nieuwigheid is onder meer dat men minimum 40 euro kan vorderen van de debiteur als schadevergoeding voor de invorderingskosten in geval van betalingsachterstand. Bovenop dit bedrag kan men ook aanspraak maken op een redelijke schadeloosstelling voor alle door de betalingsachterstand ontstane invorderingskosten die het bedrag van 40 euro overschrijden.

Nu nog wachten tot deze richtlijn is omgezet in nationale wetgeving.

De Europese richtlijn moet uiterlijk op 16 maart 2013 omgezet zijn.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...