Creditmanagement 3.0
Terug naar overzicht
blog

De creditmanager 2.0: evolueren is de enige optie

Er bestaan best een aantal misvattingen over ‘de creditmanager’. Hij of zij wordt vaak beschouwd als een pietje precies, die heel nauwgezet met cijfertjes aan de slag gaat. Als een echte kantoortijger die vaak tegen verandering is, vasthoudt aan gewoontes en weinig tijd maakt om zichzelf te ontwikkelen. Nieuwigheden zijn al helemaal uit den boze. Maar klopt dit en vooral gaan ze - als de vooroordelen kloppen - het redden in snel veranderende tijden? 

Ja, in de praktijk merken we dat er vooruitstrevende creditmanagers zijn die geïnspireerd willen worden. Die openstaan voor de nieuwste ontwikkelingen en nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van data. Daarnaast zijn er jammer genoeg ook nog heel wat clichés die bevestigd worden. De grote meerderheid van de professionals jaagt nog steeds op achterstallige betalingen en houdt de Days Sales Outstanding (DSO) nauwlettend in de gaten. Het is verbazingwekkend dit nog altijd prioriteit heeft, terwijl de meerwaarde van de moderne creditmanager echt wel ergens anders ligt. Werk aan de winkel dus! 

Big data als breekijzer

Hoewel de bevraagden het belang van big data erkennen en beseffen dat er ook een speelveld is buiten de organisatie, merken we daar in de praktijk weinig van. De veranderingen gaat tergend traag. Creditmanagers zijn veel te weinig bezig met klanten die opportuniteiten bieden en met de interpretatie van marktinzichten. Wees maar zeker dat ze zo heel wat commerciële kansen zullen missen. 

Hoewel de digitalisering een enorme impact heeft op de functie van de creditmanager, blijven velen onder hen de kop in het zand te steken. Jammer, maar op een gegeven moment zal de realiteit toch tot hen moeten doordringen. Bedrijven bestaan immers niet meer uit dezelfde structuren als 10 jaar geleden. 

Enkele disruptieve bedrijven van vandaag zoals Uber of AirBnB draaien gigantische omzetten. Dit doen ze echter met minder mensen en de organisaties lijken in de verste verte niet meer op de mastodonten van vroeger. Ze bezitten vaak weinig of niks, geloven heilig in samenwerkingen en partnerships, maar vallen daardoor op het vlak van solvabiliteit een heel stuk moeilijker in te schatten.

Bent u niet thuis in die wereld, of bent u er op zijn minst niet in geïnteresseerd, dan slaat u als creditmanager de bal volledig mis. Bijblijven is dus de enige optie. 

Mee in de cockpit 

De rol van de creditmanager is nu vaak beperkt tot het debiteurenbeheer en curatieve maatregelen. Er zal dus een radicale switch moeten komen naar een leidende, gidsende rol. Elke creditmanager hoort mee in de cockpit te zitten van het bedrijf. Vergeet achter de feiten aanhollen, want dit is volledig voorbijgestreefd. De creditmanager moet zijn functie anders invullen en de beste klanten detecteren, de salesopportuniteiten maximaliseren en zo een meerwaarde toevoegen aan het bedrijf. 

Wil de creditmanager zijn job behouden en werkelijk waardevol zijn voor een bedrijf, dan zal hij tegen 2020 perfect in staat moeten zijn de weg te wijzen naar de beste klanten. Data zijn daarbij onontbeerlijk en laat die nu net in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar zijn. De toekomst oogt dus rooskleurig. Althans voor creditmanagers die willen evolueren, die openstaan voor vernieuwing en nieuwe skills willen aanleren. Investeren in de eigen ontwikkeling en kennis verruimen, is op de weg naar succes immers onontbeerlijk. 

Als u als moderne creditmanager niet beseft dat leren essentieel is, als u blind bent voor het belang van data, dan loopt u vroeg of laat met uw hoofd tegen de muur. Als u nu niet schakelt of minstens de mogelijkheden verkent, dan is het binnenkort wellicht te laat en de kloof niet meer te overbruggen. Als u één ding onthoudt, laat het dan dit zijn.

Lees ook onderstaand e-book dat u daarbij kan helpen:

Het handboek voor de moderne creditmanager

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...