Studiedag: "Wanneer dreigt een onderneming in moeilijkheden te geraken?
Terug naar overzicht
blog

Cijferberoepen in vennootschappen.

Met de wet van 18.01.2010 (in werking getreden op 17.03.2010) kunnen boekhouders, bedrijfsrevisoren e.a. hun beroep uitoefenen als rechtspersoon én tezelfdertijd genieten van de beperking van hun aansprakelijkheid die het beroep normaliter met zich meebrengt. Immers, door de keuze van een rechtspersoon zoals bv. nv of bvba is de aansprakelijkheid van de bestuurders/zaakvoerders beperkt.

De aansprakelijkheid zal dus enkel liggen bij de rechtspersoon en niet langer bij de natuurlijke persoon die het vrije beroep uitoefent.

Volgende aanpassingen zijn o.a. voorzien in de nieuwe wet: 

  • de rechtspersoon dient vertegenwoordigd te zijn door een natuurlijke persoon doch deze laatstgenoemde heeft enkel tuchtrechtelijke aansprakelijkheid.
  • indien de rechtspersoon niet langer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden voor de uitoefening van het beroep, dan riskeert deze rechtspersoon een administratieve intrekking. 
Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...