Top 15 des activités les plus populaires auprès des créateurs d’entreprise
Terug naar overzicht
blog

Stijging van het aantal startende ondernemers met 5,91%

In 2017 werden er in België 95.081 nieuwe ondernemingen opgericht. In vergelijking met 2016 zijn er 5.304 meer starters, een stijging van 5,91%. Het aantal nieuw opgerichte ondernemingen zit al enkele jaren in de lift, maar de procentuele verandering van 5,91% is het tweede hoogste sinds 2010.

In vergelijking met tien jaar geleden (2007) zijn er nu 20.963 meer starters (+28,28%). Deze significante stijging van het aantal starters is een positief element voor de Belgische economie, onder meer omwille van de potentiële creatie van werkgelegenheid en productie. Met 52.187, 12.461 en 24.502 starters in respectievelijk Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn er in elk gewest nog nooit zoveel eenmanszaken en vennootschappen opgericht.

Stijgende startersdichtheid in alle gewesten

Net zoals de voorbije jaren is de startersdichtheid – met 10,5 starters per 1.000 inwoners – het hoogst in Brussel. Vlaanderen scoort beduidend lager met 8,0 starters per 1.000 inwoners, wat neerkomt op 1 startende onderneming per 125 inwoners. Wallonië scoort het minst goed met 6,8 starters per 1.000 inwoners of 1 startende onderneming per 148 inwoners. Ten opzichte van 2016 neemt de startersdichtheid in alle gewesten toe. Brussel dankt zijn hoge startersconcentratie vooral aan zijn functie als hoofdstad van het land en van de Europese Unie en de daaraan verbonden aanwezigheid van internationale ondernemingen. De ‘herkomst’ van een bedrijf wordt immers bepaald aan de hand van de maatschappelijke zetel van de onderneming en Brussel trekt als hoofdstad verhoudingsgewijs meer ondernemingen en maatschappelijke zetels aan. De Brusselse cijfers moeten dan ook vanuit een andere context bekeken worden dan die voor Vlaanderen en Wallonië.

Vlaamse startersdichtheid hoogst in Antwerpen

Als we Brussel buiten beschouwing laten en ons enkel concentreren op de startersdichtheid in de Vlaamse en Waalse provincies, dan zien we dat in Vlaanderen Antwerpen de kroont spant en in Wallonië Waals-Brabant. In Antwerpen zijn er 8,5 startende ondernemingen per 1.000 inwoners (vorig jaar: 7,6) terwijl er in Waals-Brabant 10,0 starters zijn per 1.000 inwoners (vorig jaar: 8,8). In vergelijking met Antwerpen scoren de andere Vlaamse provincies niet beduidend lager. West-Vlaanderen volgt op de voet met 8,0 nieuw opgerichte ondernemingen per 1.000 inwoners. Daarna volgen de andere provincies met telkens een startersdichtheid van 7,7. In Wallonië zijn de provinciale verschillen meer uitgesproken. Daar ligt de startersdichtheid in Waals-Brabant (10,0 starters per 1.000 inwoners) 4,4 punten hoger dan in de laagst scorende provincie Luxemburg (5,6 starters per 1.000 inwoners).

Procentuele stijging aantal starters meest uitgesproken in Vlaams-Brabant

In Vlaanderen is de stijging van het aantal starters tussen 2016 en 2017 het meest uitgesproken in Vlaams-Brabant. Het aantal starters in 2017 stijgt er met 6,34% ten opzichte van 2016. In de andere Vlaamse provincies is er ook een stijging van het aantal starters ten opzichte van 2016. Daar schommelt de procentuele stijging rond 4,5 à 6%. Ook in Wallonië laten alle provincies een stijging van het aantal nieuw opgerichte ondernemingen optekenen. De stijging ten opzichte van 2016 is het grootst in Henegouwen (9,38%). In de vorige Startersatlas scoorde Henegouwen het minst goed met een stijging van 1,55% tussen 2015 en 2016. Dit jaar scoort Luxemburg het minst goed van alle Belgische provincies: +3,77%. In het Brussels gewest tenslotte is er een stijging van 4,50%.

Download de volledige startersatlas

Naast de geografische details vindt u daarin ook meer cijfers over onder andere …

  • De populairste rechtsvormen
  • De populairste startersactiviteiten
  • De verhouding vrouw-man
  • De aanwerving van personeel
  • De overlevingsgraad na 5 jaar
  • De financiële gezondheid van starters na 5 jaar
  • De nettogroei (federaal, regionaal en per sector)

Startersatlas 2018

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...