Cijfers in KMO-Rapport België gaan goede richting uit
Terug naar overzicht
blog

Cijfers in KMO-Rapport België gaan goede richting uit

Het KMO-Rapport is ondertussen aan zijn elfde editie toe. De jaarlijks terugkerende publicatie was aanvankelijk een initiatief van Unizo en Graydon Belgium. Met het naslagwerk schetsten de partners een allesomvattend beeld van de financieel-economische gezondheid van kmo’s en eenmanszaken in Vlaanderen met maximaal 49 werknemers en de evolutie daarvan. Toen ook UCM aanhaakte werd het KMO-Rapport Vlaanderen omgedoopt tot het KMO-Rapport België. Deze nieuwe editie focust zich op de periode van 2009 tot en met 2018.

Voor wie is het KMO-Rapport interessant?

De cijfers in dit rapport zijn in eerste instantie interessant voor de ondernemer zelf. Hij kan zich positioneren tegenover andere kmo’s. Zowel binnen een specifieke sector, als binnen de totale populatie van kmo’s in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Daarnaast is het rapport ook een waardevolle bron van informatie voor iedereen die de financieel-economische gezondheidstoestand van de Belgische kmo van naderbij wil bekijken en opvolgen. De verzameling van gegevens voor dit KMO-Rapport werd afgesloten op 5 november 2019.

Samenstelling van het KMO-Rapport

De samenstelling van het rapport bestaat uit vier delen, maar is gebaseerd op drie pijlers:

  1. de financiële ratio’s en de eraan gekoppelde FiTo®-score
  2. andere financieel-economische gegevens, zoals leveranciers- en klantenkrediet
  3. de Multiscore, een score die rekening houdt met verschillende elementen en een inschatting maakt van de kans op faillissement alsook het groeipotentieel van een onderneming op middellange termijn

Voor de eerste twee pijlers bekijken we alleen de vennootschappen, omwille van de volledigheid van de jaarrekeninggegevens. De derde pijler, de Multiscore, houdt tevens rekening met eenmanszaken en geldt daarom voor de volledige KMO-populatie in België.

In het KMO-Rapport bespreken we telkens de cijfers voor België en zijn drie gewesten: Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Specifieke sectorgegevens en provinciale data vindt u in de bijlages van het volledige rapport.

Download KMO-Rapport

Aantallen

In een eerste deel geeft het KMO-Rapport u een overzicht van het aantal kmo’s. Het absolute aantal wordt van naderbij bekeken, alsook het aantal kmo’s volgens leeftijdscategorie, juridische vorm, sector en tewerkstellingsklasse. De studie maakt eveneens een onderscheid tussen vennootschappen en eenmanszaken.

In 2018 waren er in België in ieder geval 1.166.223 kmo’s actief, waarvan de overgrote meerderheid geen personeel tewerkstelt. Het aandeel vennootschappen tegenover eenmanszaken is ongeveer gelijk. De BVBA is de meest voorkomende vennootschapsvorm onder de kmo’s.

Financieel-economische parameters

Het tweede deel gaat dieper in op een aantal financieel-economische parameters van kleine en middelgrote vennootschappen (dus exclusief eenmanszaken).

Al deze parameters worden op het einde van het hoofdstuk samengevat in één allesomvattende indicator: de FiTo®-score, een score die werd ontwikkeld door professor emeritus Hubert Ooghe (Universiteit Gent en Vlerick Management School) in nauwe samenwerking met Graydon Belgium nv. De score wordt berekend op basis van acht ratio’s die in een evenwichtige verhouding tot elkaar worden geplaatst. Samen geven ze een duidelijk beeld van de financiële toestand van ondernemingen.

Andere financieel-economische parameters

Het derde deel neemt nog vijf andere financieel-economische parameters onder de loep, namelijk:

  • het aantal dagen leverancierskrediet
  • het aantal dagen klantenkrediet
  • de investeringen in materiële vaste activa
  • het bedrijfsresultaat en het aandeel verlieslatende bedrijven
  • het eigen vermogen

Deze parameters dragen – naast de hierboven vermelde financiële ratio’s – bij tot een volledig beeld van de financieel-economische gezondheid van kleine en middelgrote vennootschappen.

Multiscore van vennootschappen en eenmanszaken

In het vierde en laatste deel volgt ten slotte een analyse van de Multiscore van kmo’s. De evolutie van de Multiscore van kmo-vennootschappen en -eenmanszaken op Belgisch niveau over de laatste tien jaar (2009-2018), ging alvast de goede richting uit. Het aandeel kmo’s met groeipotentieel (Multiscore vanaf 50) steeg in 2018 naar 76,4%, een record. Het aantal kmo’s met een beperkt groeipotentieel (Multiscore lager dan 20) nam de voorbije tien jaar dan weer af: van 18,4% in 2009 naar 10,9% in 2018. Ook dat is een positieve evolutie.

Download KMO-Rapport

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...