Recourez à un médiateur de crédit
Terug naar overzicht
blog

Volgt er nog extra steun voor de horecasector?

In een samenwerking met Foodservice Alliance maakte Graydon Belgium een analyse van de foodservice-sector. Vóór de uitbraak van het Coronavirus zat 1 op 5 horecaondernemers in de problemen. Als de overheid vandaag geen extra steun voorziet, dan zijn 4 op 10 horecabedrijven tegen het einde van dit jaar virtueel failliet.

De voorbije maanden kon u in de media tal van verhalen lezen over de dramatisch impact van de coronapandemie op de horecasector. Toch zou het fout zijn om alle ellende op het coronavirus af te schuiven. Liefst 20% van de ondernemingen binnen de sector flirtte voor de crisis al met het faillissement. Dat komt vooral omdat het een arbeidsintensieve sector is met een hoge loonkost. Het coronavirus deed er echter nog een schepje bovenop.

40% virtueel failliet tegen eind 2020

Graydon berekende op basis van de impactscore of schokbestendigheidscore dat tegen het einde van het jaar 40% of 4 op de 10 bedrijven in de horeca- en cateringsector (NACE 55 en 56) virtueel failliet zullen zijn. Tenzij er extra steun voorzien wordt.

MD-FSA-NL-01.png

De vraag is wie allemaal steun moet krijgen. Er is een structurele oplossing nodig op maat van de sector, want niet alle initiële maatregelen vanwege de overheid zijn op de juiste plaats terechtgekomen. Zo zijn er ongezonde bedrijven die financiële steun kregen, maar die zijn daar geen stap mee vooruit. Daarnaast waren er ook gezonde bedrijven, met voldoende reserves, die steun kregen. Mooi, maar eigenlijk hadden ze die eigenlijk helemaal niet nodig. Een spijtige zaak en een verspilling van kostbare middelen.

Het is belangrijk om hierin een duidelijk onderscheid te maken. Welke ondernemingen waren reeds ongezond voor de crisis en zijn dit nu nog steeds? En welke ondernemingen zijn in de problemen gekomen door de crisis, maar waren initieel wel gezond en geraken er met steun opnieuw bovenop? Dit inzicht is van fundamenteel belang om zeer gericht actie te kunnen ondernemen en middelen gericht – en dus met resultaat – toe te kennen.

Het zijn overigens ook twee vragen die elke ondernemer zichzelf zou moeten stellen. Alleen op die manier krijgt hij een accuraat zicht op zijn klanten- en leveranciersportefeuille. Het antwoord op die vragen laat ook toe om uitstel van betaling te geven als dat geoorloofd is en welke zakenrelaties mits steun door de crisis geraken.

9-grid en schokbestendigheidscore

Het fundament voor deze segmentatie legde Graydon met de 9-grid en de schokbestendigheidscore.

Onderstaande cijfers geven voor de traditionele horecazaken (NACE 55 en 56) een projectie weer tot en met eind 2020. Merk op dat 31% van de gezonde bedrijven (segmenten 3 en 6, X-as gezond in een economie in continuïteit) - ondanks verschillende steunmaatregelen - structureel schade hebben opgelopen door de crisis (Y-as economie in discontinuïteit). 4 op de 10 bedrijven (segmenten 1 tot en met 6) zijn tegen het einde van het jaar virtueel failliet.

MD-FSA-NL-02.png

  • Segment 1: onmiddellijk  falingsgevaar voor crisis én zeer zwaar geïmpacteerd.
  • Segment 2: falingsgevaar voor crisis  en zeer zwaar geïmpacteerd
  • Segment 3: gezond voor crisis maar zeer zwaar geïmpacteerd
  • Segment 4: onmiddellijk  falingsgevaar voor crisis en zwaar geïmpacteerd
  • Segment 5: falingsgevaar voor crisis  en zwaar geïmpacteerd
  • Segment 6: gezond voor crisis maar zwaar geïmpacteerd
  • Segment 7: zwaar falingsgevaar voor crisis maar niet geïmpacteerd
  • Segment 8: falingsgevaar voor crisis maar niet geïmpacteerd
  • Segment 9: gezond voor crisis en niet geïmpacteerd

42.635 job op de helling

Deze projectie verdient overigens nog een kanttekening. Steunmaatregelen zoals afbetalingsplannen en opschorting van kwartaalbijdragen zijn slechts uitstel, maar geen afstel. Ooit moet dit betaald worden, dus de weerbots komt er zeker nog aan. In de gegeven situatie staan tegen het einde van het jaar liefst 42.635 horecajobs op de helling. Opvallend is dat bedrijven met relatief veel personeel, sneller in de rode zone worden gedrukt (segment 3).

MD-FSA-NL-03.png

Extra steun

Hoeveel bijkomende steun is er dan nodig om de sector te redden? Ongeveer iets meer dan de helft van de horecazaken heeft tot het einde van het jaar nog voldoende reserves om deze crisis door te komen. Om de volledige sector te redden is er evenwel nog een bijkomende injectie van zo’n 800 miljoen euro nodig. Al dienen we ons de vraag te stellen of het zinvol is om alle segmenten over de streep te trekken richting groene zone.

MD-FSA-NL-04.png

Het is trouwens niet alleen de typische horecasector die zwaar getroffen is. De lockdown en allerlei beschermingsmaatregelen die gepaard gingen met de versoepeling, hebben ook een impact op de rest van de keten die met de sector verbonden is. Denk maar aan fabrikanten, grossiers en toeleveranciers, die eveneens zware gevolgen ondervinden van deze ongeziene situatie.

Het volledige rapport is alleen voor de leden van Foodservice Alliance beschikbaar op deze pagina. Wij hebben evenwel 5 digitale exemplaren beschikbaar om te verdelen onder onze lezers. Wilt u zo’n exemplaar ontvangen? De eerste vijf die mij - michelle.dietens@graydon.be - hun e-mailadres bezorgen met de melding ‘Foodservice Alliance report’, ontvangen van mij een digitale versie van het rapport.

Ook als u wilt weten hoe uw klantenportefeuille veranderd is tijdens de crisis en hoe u gericht actie kunt ondernemen, help ik u graag verder.

Gelijkaardige publicaties