De gevaren wanneer men kredietinformatie gaat crowdsourcen
Terug naar overzicht
blog

Wat betekent risk management voor bedrijven?

Risk management staat sinds de uitbraak van de economische crisis steeds vaker in de schijnwerpers. Toch is risk management allang geen hype meer. Maar wat is het dan wel? Wat kunnen we onder risk management verstaan en waarom is het zo belangrijk?

Wat is risk management?

Risk management zou ondertussen een vast onderdeel moeten zijn van het beleid van vrijwel iedere onderneming. Het maakt deel uit van goed bestuur en het is een belangrijk middel om de continuïteit van organisaties te waarborgen. Het handboek Risicomanagement van Deloitte definieert risicobeheer als ‘de identificatie en kwantificatie van risico’s en het bepaalt tevens de acties die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt/maakt’.

Waarom is risk management nodig?

Bankschandalen, fraude en reputatieschade: met een goed functionerend en adequaat risicobeleid zou u de kans op dergelijke schandalen en incidenten aanzienlijk kunnen verkleinen. Risk management stelt een onderneming in staat om beter te anticiperen op mogelijke risico’s, effectieve beheersmaatregelen te nemen en zo de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. De implementatie van een optimaal risicobeleid is voor steeds meer organisaties wettelijk verplicht. Ook al is risk management geen doel op zich, het biedt ook kansen. Een goed risicobeheer brengt namelijk niet alleen risico’s en bedreigingen aan het licht, maar maakt ook inzichtelijk waar kansen liggen.

Een goed risicobeheer brengt namelijk niet alleen risico’s en bedreigingen aan het licht, maar maakt ook inzichtelijk waar kansen liggen.

Wat wordt van organisaties verwacht?

In een eerder blog belichtte ik vijf basisstappen voor effectief risk management: risico-identificatie, risicoanalyse, beheersing, monitoring en rapportage. Risk management is in de eerste plaats een middel voor ondernemingen zelf om de continuïteit van de bedrijfsvoering veilig te stellen. Hoe voorkomt u dat risk management verwordt tot het uitvaardigen van regels?

Wilt u meer weten over veilig en transparant zakendoen? Ga dan direct naar ons download center en download gratis onze e-books, studies en learnings.

Ga naar downloadcenter

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...