Vers une gestion efficace des risques en 7 étapes
Terug naar overzicht
blog

Naar een efficiënt risk management in 7 stappen

De onzekerheid in de wereld neemt constant toe. Wie had enkele maanden geleden durven voorspellen dat para’s de wacht zouden optrekken in Antwerpen? Of dat een nooit gezien partijtje armworstelen aan de gang zou zijn tussen de Europese instellingen en de nieuwe Griekse regering? Het gevolg is dat organisaties ook steeds meer aandacht moeten besteden aan risk management. 

Black Swan zet wereld op zijn kop 

In zijn boek The Black Swan pakt Nassim Nicholas Taleb uit met de vaststelling dat totaal onverwachte gebeurtenissen onze wereld op hun kop kunnen zetten. Sinds het wereldwijde succes van zijn boek zijn we al vaak met voorbeelden ervan geconfronteerd. Denk maar aan de kernramp in Fukushima, de onthoofdingen door Islamitische Staat en de terreuraanslagen in Parijs. Of neem de Europese economie die nog altijd naar adem lijkt te happen ondanks het feit dat de Europese centrale bank eind januari 2015 besliste om er meer dan 1.000 miljard euro in te pompen.

De onverwachte gebeurtenissen volgen elkaar in snel tempo op. Het zorgt er ook voor dat organisaties steeds meer belang moeten hechten aan risk management. Hoe kunnen ze dat efficiënt en pragmatisch aanpakken? Hoe kan de risk manager gerichte oplossingen zoeken? Met een plan in zeven stappen. 

Risk manager lijst financiële gevolgen op 

Risk management is een hulpmiddel om op een gestructureerde en expliciete manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en ze beter te beheersen door er proactief mee om te gaan. Risk management is gebaseerd op risicoanalyses.

Als op basis van analyses de risico’s in kaart zijn gebracht, moet de risk manager bekijken welke mogelijke financiële consequenties ze kunnen hebben. En welke maatregelen nodig zijn om ze te voorkomen of om de gevolgen ervan te beperken. 

Een eenmalige risicoanalyse is niet voldoende. Pas bij herhaling, actualisering en integratie van maatregelen tegen het risico is er sprake van een efficiënt risk management. Volg hiervoor deze 7 stappen:

Stap 1: stel eerst een risk manager aan

Risico’s dienen de verantwoordelijkheid te zijn van die persoon die ze het best kan beheersen. U wijst hiervoor als het ware een risico-eigenaar aan. Deze persoon zal u benaderen als hij gelooft dat u op basis van uw job of uw ervaring met de markt de nodige input kunt leveren.

Stap 2: identificatie van risico’s

Bij de identificatie van de risico’s gaat het om alle strategische, operationele, financiële en traditionele (schade) risico’s. 

Stap 3: analyse en beoordeling van risico’s

Het in kaart brengen van de risico’s maakt het ook mogelijk om ze te analyseren. Het is vervolgens van belang om te bekijken wat de grootste risico’s zijn. Niet alle risico’s verdienen namelijk dezelfde aandacht. Begin daarom met de belangrijkste.

Stap 4: analyse van huidige beheersmaatregelen

Bedrijven kunnen zich onderscheiden ten opzichte van hun concurrentie door hun risico’s efficiënter te beheersen. Dat betekent echter niet dat de onderneming alle risico’s uit de weg moet gaan.

Stap 5: ontwerpen en uitvoeren actieplannen

Nadat de beheersmaatregelen in kaart zijn gebracht, moet de risk manager een keuze maken. Wat gebeurt er met de risico’s die overblijven? Hij moet voor elk risico een keuze maken en hij heeft daarvoor 4 opties:

1.    vermijden
2.    verminderen
3.    overdragen
4.    accepteren

Accepteren betekent dat het risico op dit moment geaccepteerd wordt en niet op één of andere wijze is afgedekt. 

Stap 6: meten, controleren en rapporteren

Risk management is een dynamisch proces. Het is van belang te meten of de actieplannen effect hebben op het risicoprofiel. Ook is risico-informatie te gebruiken voor de planning van de audits.

Stap 7: resultaten integreren in de besluitvorming

De risico-informatie is bruikbaar voor analyses omtrent toekomstige besluiten. Bij elk nieuw investeringsvoorstel of omvangrijk project moet de organisatie bewust stilstaan bij de risico’s.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...