De gevaren wanneer men kredietinformatie gaat crowdsourcen
Terug naar overzicht
blog

Bent u hoofdelijk aansprakelijk bij sociale fraude?

De overheid heeft haar strijd tegen de fiscale en sociale fraude aanzienlijk opgedreven. Een nieuw team van 15 magistraten zal zich onder meer op deze vorm van witteboordencriminaliteit storten. Ook in elk nieuw regeerakkoord krijgt de strijd tegen fiscale en sociale fraude een belangrijke plaats.

Strijd tegen sociale fraude

De strijd tegen sociale fraude is opgevoerd omdat bedrijven het aandurven om een systeem van onderaannemers op te zetten. Die betaalden vervolgens hun personeel niet of te weinig. Of ze stortten de ingehouden sociale lasten niet door. Uiteindelijk gingen de onderaannemers failliet, waardoor ze niet langer aangesproken konden worden. De opdrachtgever bleef bij dit alles evenwel buiten schot, ook al kon hij door het systeem genieten van goedkopere arbeid.

Dat de inspanningen van de overheid hun vruchten afwerpen, bewijzen de resultaten over 2013. Toen legde de sociale inspectie voor 148 miljoen euro aan sociale fraude en dumping bloot. Een verdubbeling op drie jaar tijd, dankzij gerichte  controles.

10 gevoelige sectoren

Om sociale fraude grondig aan te pakken, heeft de overheid de hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd voor een aantal gevoelige sectoren. Sinds begin mei zitten daar ook de externe transporteurs bij.

 1. de metaal-, machine- en elektrische bouw
 2. de vleesverwerking
 3. de schoonmaak
 4. het bouwbedrijf
 5. de stoffering en de houtbewerking
 6. de landbouw
 7. de tuinbouw
 8. de elektriciteit
 9. de bewakingsdiensten
 10. de externe transporteurs

Wanneer geldt deze aansprakelijkheid?

 • De hoofdelijke aansprakelijkheid is echter niet absoluut. Ze geldt slechts vanaf het moment dat de opdrachtgever door de sociale inspectie in kennis wordt gesteld van malversaties bij zijn onderaannemers.
 • Ook kunt u slechts aansprakelijk gesteld worden voor de schulden die vanaf dat moment zijn ontstaan.
 • De periode vangt aan vanaf het verstrijken van 14 werkdagen na de schriftelijke kennisgeving. Deze periode kan niet langer zijn dan 1 jaar.
 • De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt alleen voor overeenkomsten tussen bedrijven en niet voor natuurlijke personen als opdrachtgevers.

Kunt u ontsnappen aan de aansprakelijkheid?

U kunt wel degelijk ontsnappen aan deze hoofdelijke aansprakelijkheid. Handel in de eerste plaats zelf correct. Doet u zaken met een bedrijf uit een sector die gevoelig is voor sociale fraude? Dan kunt u overwegen om een extra clausule in uw contracten op te nemen. Deze clausule laat u toe meteen en zonder schadevergoeding de overeenkomsten te verbreken indien de sociale inspectie de opdrachtgever aansprakelijk dreigt te stellen voor wanbetaling van lonen bij (onder)aannemers.

U dient wel actie te ondernemen tijdens de periode van minstens veertien dagen na schriftelijke kennisgeving. Beroep u op ontbindings- en verbrekingsclausules in de contracten met de (onder)aannemer. Let wel: voor sommige sectoren gelden beperkingen op deze clausules.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...