Blog Graydon - Duidelijke keuzes met het oog op de toekomst
Terug naar overzicht
blog

Duidelijke keuzes met het oog op de toekomst

Het Coronavirus houdt ons al meer dan een jaar in een greep. De impact op ons dagelijkse leven – met lockdowns en beperkingen in onze vrijheid – is ongezien. Ook het economisch weefsel in ons land kreeg zware klappen te verduren. Gelukkig trok de overheid gul de portefeuille open en lanceerde ze allerlei maatregelen om bedrijven in deze crisisperiode te ondersteunen. Mooi, maar die maatregelen kunnen niet blijven aanhouden. Er zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden en dat zal ook een impact hebben op uw klantenportefeuille.

De overheid speelde paniekvoetbal toen de eerste lockdown van start ging. Het strooide de steunmaatregelen kwistig in het rond en die hebben hun effect zeker niet gemist. Dat toonden de studies aan die Graydon eerder uitvoerde met onder andere het VBO en Unizo. Dankzij die ingrepen vertoeven de helft minder bedrijven in zware moeilijkheden.

Lees ook:

Zombies

Naarmate de crisis verder aansleepte en veel langer duurde dan aanvankelijk verwacht, stelde zich alsmaar vaker de vraag hoe lang we dit financieel nog konden volhouden. Meer bepaald kwamen meer en meer experts tot het besef dat het onverantwoord is om elke onderneming onvoorwaardelijk te steunen. Graydon pleitte er vorig jaar al voor om op dat vlak duidelijke keuzes te maken.

1 op 10 bedrijven was al een zombiebedrijf voor het coronavirus om zich heen greep. Het zijn bedrijven die al meerdere jaren overleven, maar waarvan de schulden eveneens al meerdere jaren groter zijn dan de bezittingen. Ze zijn dan ook totaal niet rendabel en amper levensvatbaar. Toch konden deze zombies de voorbije 15 maanden rekenen op coronasteun.

Duidelijke keuzes

Hoe zinvol is het om, met het oog op de maatschappelijke hypotheek, bedrijven financieel te ondersteunen die voor de uitbraak van de coronacrisis al zwaar in de schulden zaten? Zijn steunmaatregelen dan niet beter voorbehouden voor bedrijven die voor de crisis wèl in goede gezondheid verkeerden? Het is de lockdown – en dusdanig een economie in discontinuïteit – die bedrijven plots verplichtte om hun reserves aan te spreken. Eens die zijn uitgeput, zijn financiële injecties noodzakelijk om te vermijden dat ze de handdoek moeten gooien of, erger nog, failliet gaan.

“Het kost onze maatschappij vandaag 77 miljard euro om bedrijven die voor de crisis gezond waren er weer bovenop te helpen. 5 miljard daarvan wordt ingepalmd door die zombiebedrijven”, zei Eric Van den Broele, Directeur Onderzoek & Ontwikkeling, in Terzake. “Een euro kun je maar één keer uitgeven. Nu is het moment gekomen om duidelijke keuzes te maken, omwille van de maatschappelijke fairplay, omwille van de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Keuzes die moeten gericht zijn op het sturen van onze ondernemingen richting een menselijke, duurzame en groene economie. En dat kan alleen met bedrijven die innovatief zijn, gezond zijn, groei vertegenwoordigen en die zaken effectief kunnen ontwikkelen.”

“Het is dus belangrijk dat gezonde bedrijven kunnen heropstarten, zonder dat ze in een faillissement meegesleurd worden door bedrijven die hun facturen niet betalen. Tegelijkertijd is het van belang om bedrijven die al jaren ongezond zijn te elimineren, zodat ze plaats kunnen maken voor bedrijven die wèl een toekomst hebben.”

Baxtereconomie

Ook Rudy Aernoudt, Professor Bedrijfsfinanciering en voormalig kabinetschef, kwam in de uitzending van Terzake aan het woord. Hij noemde België het zombieland aan de Noordzee en hekelde onze zogenaamde baxtereconomie.

“Wat heel typisch is in de COVID-periode is dat we een soort baxtereconomie creëren, waarbij bedrijven aan de baxter van de subsidies liggen. We spreken over de 35 à 40.000 bedrijven die subsidies blijven ontvangen. En eigenlijk - ironisch genoeg - door de COVID blijven deze bedrijven overleven.”

De steunmaatregelen waren een mooi initiatief, maar de maatregelen kunnen niet blijven aanhouden. Er moeten dringend keuzes gemaakt worden, want zombies blijvend ondersteunen, vormt een gevaar voor onze economie.

“Als het aantal zombiebedrijven verder stijgt, dan daalt de productiviteit”, gaat Rudy Aernoudt verder. “Ze zitten immers in een overlevingsstrijd en sleuren andere bedrijven met zich mee. Door bijvoorbeeld te werken met zeer lage prijzen maken ze eigenlijk de economie kapot.”

Euthanasiebeleid

“Op de bedrijven die structureel ongezond waren voor de crisis, zou je een soort van euthanasiebeleid moeten uitoefenen. Ofwel volledig herstructureren ofwel ermee stoppen, maar meesleuren biedt geen enkele oplossing.”

Laat duidelijk zijn dat de overheid het geweer van schouder moet veranderen en moet stoppen met zijn Sinterklaaspolitiek.

“Het aanbod aan subsidies blijft maar stijgen. Af en toe komt er zo eens een schandaal aan het licht, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Kan ook niet anders. Als je zoveel subsidies geeft, zit je totaal verkeerd. Subsidies zijn nefast voor de economie, want je creëert een concurrentie tussen bedrijven die wel en die geen subsidies hebben en in die zin is het een verloren investering”, besluit Professor Aernoudt.

Herstelbeleid

Om de economie weer te herstellen, moet dus een duidelijk onderscheid gemaakt worden. Een onderscheid tussen structureel gezonde bedrijven enerzijds en zieke bedrijven anderzijds. Gezonde bedrijven kampen door de Coronacrisis met een tijdelijk probleem, terwijl zieke bedrijven hun doodsstrijd rekken dankzij de subsidies. Logisch dat een herstelbeleid erop gericht is om de eerste categorie te ondersteunen. Er zijn voldoende data en gesofisticeerde analysetools om hierbij verantwoorde en juiste keuze te maken. Ze moeten alleen op alle niveaus ingezet worden.

Gelijkaardige publicaties