Wordt verwacht: autonome, verbonden, elektrische en gedeelde voertuigen (ACES)
Terug naar overzicht
blog

Wordt verwacht: autonome, verbonden, elektrische en gedeelde voertuigen (ACES)

LeasePlan, een internationaal begrip in de sector leasing en verhuur van motorvoertuigen, heeft een duidelijk beeld van de toekomst. Bart Claes, Director SME & Private Lease vat de aspecten die aan belang zullen winnen samen in een vierletterwoord ‘ACES’. Het staat voor Autonomous, Connected, Electric & Shared Vehicles. Wat hij daar precies mee bedoelt, licht hij uitgebreid toe.

Elke sector moet zich op gezette tijdstippen buigen over wat de toekomst zal brengen. LeasePlan, al jarenlang een prominente speler in de sector leasing en verhuur van motorvoertuigen, doet dat voortdurend. Welke trends mag de automobielsector verwachten? Hoe horen de spelers op de leasingmarkt zich daarop voor te bereiden? Bart Claes, Director SME & Private Lease, haalt vier aspecten aan waar de sector grondig rekening mee zal moeten houden: Autonomous, Connected, Electric & Shared Vehicles.

Autonoom en verbonden

‘Deze vier aspecten zullen de komende jaren in het middelpunt van de belangstelling staan in de mobiliteitssector. Met autonoom wordt verwezen naar de zelfrijdende auto, wat zeker in de stad een flinke impact zal hebben. Denk maar aan vervoersmaatschappijen die er met zelfrijdende wagens een grote concurrent bij krijgen. Een tweede aspect is daar onlosmakelijk mee verbonden. Als we willen vermijden dat al die zelfrijdende auto’s op elkaar inrijden en als we het aantal verkeersslachtoffers willen terugdringen, dan moeten ze geconnecteerd of verbonden zijn met elkaar.’

Elektrisch en gedeeld

‘Een derde aspect is het elektrisch rijden. Al ben ik er niet meteen van overtuigd dat binnen pakweg twintig jaar iedereen elektrisch zal rijden. Ik ben er echter wel van overtuigd dat er andere energiebronnen zullen aangeboord worden om de emissie van schadelijke stoffen tot het maximale terug te dringen. Ik denk dan onder andere aan waterstof of alternatieve grondstoffen voor de productie van batterijen.’

‘Het element gedeeld of ‘shared’ sluit aan bij de drie andere aspecten. Elektrische wagens zijn namelijk niet goedkoop. Als ze autonoom rijden, heb je dan nog wel een eigen wagen nodig? In dat geval vraag je immers gewoon een auto wanneer je die nodig hebt. Die gang van zaken zit er hoe dan ook aan te komen.’

Leasing moet zich schikken

Onze industry-expert wijst erop dat leasingmaatschappijen zich naar deze evolutie zullen moeten schikken.

‘Deze veranderingen zullen een impact hebben op de integrale autovloot. Neem bijvoorbeeld een kmo waar 45 mensen vandaag een bedrijfswagen hebben. Van deze groep zullen er in de toekomst misschien nog nauwelijks vijf mensen echt een auto overhouden. Omdat het omwille van zeer specifieke redenen wellicht niet anders kan. Maar laten we zeker die veertig andere mensen niet uit het oog verliezen. Die zullen wellicht een auto met de buren delen.’

Van file naar complete stilstand

‘Ons rijplezier is ondertussen flink ondermijnd. Vandaag staan we collectief in de file en als er ook nog eens een druppel regen valt, loopt het helemaal in het honderd. Als het zo verder gaat, dan staat iedereen binnen pakweg tien jaar gewoon stil. Dan ontstaat er een soort van filterblokkade om veilig op kantoor te kunnen geraken. Daar moet echt een oplossing voor komen.’

Bart Claes stelt vast dat de inkleding van auto’s nu al een en ander prijsgeeft over die oplossing.

‘Tien jaar geleden richtte een auto zich binnenin naar de bestuurder. Denk maar aan hoe de console opgedeeld was. Bij sommige merken was die zelfs een tijdlang lichtjes naar die bestuurder gericht. Het ontbrak niet aan toeters en bellen die het gevoel versterkten dat de bestuurder de controle had. Wat zien we vandaag? Modellen die ontwikkeld zijn met draaiende stoeltjes en een kleiner stuurwiel. Of kijk naar de nieuwe Tesla Model 3: een stuur en een groot laptopscherm in het midden. En verder? Niks. Kaal. Gestript. Wat houdt autobouwers nog tegen om dat stuur weg te nemen en de stoel van bestuurder helemaal te draaien?'

 

Download ook de sectorfiche:

Infographic lease & verhuur van motorvoertuigen
Gelijkaardige publicaties