Onschatbare bronnen van informatie voor de leasingsector
Terug naar overzicht
blog

Onschatbare bronnen van informatie voor de leasingsector

Dataverwerking en -analyse zijn relevant in elke sector. Ook in de leasingsector zijn er een massa data beschikbaar die geanalyseerd kunnen worden. Bart Claes, Director SME & Private Lease bij LeasePlan: ‘De mogelijkheden zijn onbegrensd. Een wagen capteert vandaag een overvloed aan informatie. Het kan niet anders dan dat we daar straks nog verrassende ontdekkingen en vaststellingen uit zullen afleiden.’

Net zoals bij veel andere bedrijven zitten ook de data bij LeasePlan nog sterk verspreid.

‘Maar we beseffen het belang van data en er wordt hard gewerkt om al onze data te structureren en te koppelen’, zegt Bart Claes, Director SME & Private Lease. ‘Finance heeft zijn data, maar ook de commerciële afdelingen en operations. Onze salesafdeling beschikt net zo goed over cijfergegevens waar wellicht relevante inzichten uit af te leiden zijn. LeasePlan België heeft zo’n 50.000 auto’s op de baan. Al die onderhoudsinterventies en bandenwissels moeten ons na analyse waardevolle inzichten kunnen opleveren.’

‘Het belang van de zogenaamde big data neemt alleen maar toe. Ik denk dat de mogelijkheden onbegrensd zijn. In die zin verwacht ik dat we nog verrassende ontdekkingen en vaststellingen zullen doen. Dat kan bijna niet anders, gezien de overvloed aan data die vandaag in auto’s opgeslagen zitten.' 

Beroepsorganisatie Renta

LeasePlan voert vandaag al verschillende data-analyses uit waar het strategische inzichten uit haalt. Het doet hiervoor onder andere een beroep op verschillende databronnen.

‘Renta, onze beroepsorganisatie, heeft een schat aan informatie. Ze kijkt bijvoorbeeld naar marktaandelen, maar voert ook projecties uit. Dat geeft ons bijvoorbeeld een beeld van de groei in de sector. Renta is zonder twijfel een belangrijke databron, die daarnaast ook de belangen van de sector verdedigt. De managing directors van alle leasingmaatschappijen zijn lid van de belangenvereniging, dus het is niet zo dat een van de spelers het leiderschap naar zich toe heeft getrokken.’

Febiac

‘Onze tweede databron is Febiac, de federatie voor de automobielindustrie. Ook Febiac heeft heel veel gegevens die ze commercialiseren. Zo kopen ze bijvoorbeeld alle gegevens rond inschrijvingen aan van de DIV. Het geeft ons een antwoord op een heleboel vragen. Bij hoeveel procent van de inschrijvingen gaat het om leasing bijvoorbeeld? Hoe ziet de verdeling vennootschappen-particulieren eruit? Ook alle data rond modellen en motorisatie krijgen we op die manier. Wat met de verdeling diesel-benzine-hybride-elektrisch? Wie koopt welke uitvoering? Dat zijn allemaal interessante inzichten om te weten welke deals LeasePlan naar voren moet schuiven.’

Waakzaam interpreteren

Bart Claes benadrukt wel dat het belangrijk blijft om geen overhaaste conclusies te trekken.

‘Je moet deze data met de juiste bril bekijken. Niet elke piek heeft de betekenis die je zou verwachten. Zo kan het zijn dat het aantal inschrijvingen van een model plots piekt omdat het Wit-Gele Kruis er dat jaar enkele duizenden heeft ingeschreven. Dat wil niet zeggen dat de populariteit van dat specifieke model sterk is toegenomen en het opportuun is om dat opeens te gaan inkopen.'  

‘Op basis van al die gegevens kunnen we ook onze eigen groei vergelijken met de evolutie van de globale markt. We komen te weten of de inschrijving bij de particulier of de zelfstandige op eigen naam interessanter aan het worden is. Zulke evoluties proberen wij voortdurend te tracken.’

Data van Graydon

Daarnaast laat LeasePlan ook analyses uitvoeren door Graydon.

‘Het is voor ons bijvoorbeeld interessant om de overlevingsgraad van bepaalde sectoren te kennen. We kijken ook naar de voorspellingen van het economisch planbureau. De geschatte groei van het BBP is bijvoorbeeld een indicator om onze eigen marktgroei te staven. Een stijgend BBP wil zeggen dat, globaal genomen, bedrijven het beter doen. Hoe de interimsector evolueert, kan ons eveneens iets relevants vertellen. Bedrijven die groeien doen immers in de eerste plaats een beroep op interimkrachten. Kortom, zowel op micro- als op macroniveau kijken we naar de evolutie van de globale economie. Het is de afdeling Market intelligence die deze zaken kort opvolgt.’

Van risico’s naar opportuniteiten

Graydon is ondertussen goed ingeburgerd in de leasingsector en voorziet een aantal spelers van extra inzichten.

‘Febiac levert heel wat interessant studiemateriaal, maar we kunnen dit herleiden tot bedrijfsniveau’, vult industry expert Jens Verboven aan. ‘We weten dus welke ondernemingen op welk moment voertuigen aangekocht of geleased hebben. Graydon mag dan al jaren marktleider zijn om risico’s in te schatten, maar deze informatie biedt ook enorm veel opportuniteiten als je daar bijvoorbeeld ook nog eens de groeiscore aan koppelt.’

‘Binnen een bestaande klantenportefeuille kunnen we vrij nauwkeurig bepalen welke bedrijven de komende 12 maanden zullen groeien. Zowel op economisch vlak als op vlak van personeel. Meer personeel betekent dat ook de kans op bijkomende wagens groeit. Zeker omdat we ook inzicht hebben in het feit of die wagens effectief nodig zijn. De ene sector is nu eenmaal toegankelijker voor leasewagens dan andere.’

‘De laatste jaren zijn overigens meer en meer bedrijven overgeschakeld van de aankoop van een wagen naar leaseoplossingen, die voordeliger geworden zijn. Graydon kan het volledig wagenparkpotentieel in België in kaart brengen. Op basis van de inschrijving van eigen wagens  - aankoop of lease – kunnen we zo het momentum aangeven wanneer het wagenpark aan vervanging toe is. Een ideaal gelegenheid voor de leasemaatschappij om contact te nemen.’

Fraude

Ook op vlak van fraudepreventie zijn leasemaatschappijen vragende partij.

‘Het is een fenomeen dat al verschillende jaren aan de gang is’, gaat Jens Verboven verder. ‘Malafide ondernemers zetten bewust en met voorbedachten rade allerlei stappen voor ze een leasecontract afsluiten met als enige doel de wagen te ontvreemden. Ze sluiten een contract af, waarna het bedrijf stopgezet wordt of in faling gaat en de wagen verdwijnt. Die schade loopt jaarlijks in de miljoenen.’

‘Maar we hebben ondertussen verschillende indicatoren bepaald die de kans op frauduleuze transacties aangeven. We hebben een goed beeld op de historiek van een onderneming, hun bedrijfsleiders en mandatarissen en hun schimmige netwerk en dat helpt de leasemaatschappijen een hele stap vooruit. Want we bezorgen hen ook de beschrijvende knipperlichten die wijzen op een verhoogde kans op fraude. Het zijn indicatoren waar de maatschappij dan dieper in kan duiken.’

Download ook de infographic met de kerncijfers voor de sector:

 

C331BE_Graydon-Sector-Insights-Lease-Verhuur-Van-Motorvoertuigen.JPG

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...