Waarom produceren in het Verre Oosten niet altijd werkt
Terug naar overzicht
blog

Waarom produceren in het Verre Oosten niet altijd werkt

De Belgische maakindustrie trok de afgelopen decennia massaal naar het Verre Oosten, de lage loonkosten achterna. Maar naast het budgettaire voordeel, heeft de uitbesteding van productieprocessen in landen als China en India ook enkele belangrijke financiële nadelen. Net zoals produceren in Europa ondernemers in toenemende mate productiviteitswinst en een marketingvoordeel oplevert.

Koopt u bepaalde onderdelen of volledig afgewerkte producten in het buitenland, liever dan ze zelf te procuderen? En kiest u voor leveranciers in landen als China, Vietnam of Thailand? Dan bent u niet alleen. Loonkosten wegen zwaar door in België, zeker voor arbeidsintensieve sectoren. In bepaalde industrieën is productie in het verre buitenland daarom eerder regel dan uitzondering. Zo verplaatste het grootste deel van de textielsector in ons land vanaf de jaren 1970 zijn productie gestaag richting Azië en later India.

Hoe ingeburgerd het ook is, productie uitbesteden naar Azië mag geen vanzelfsprekende keuze zijn voor bedrijven uit de maakindustrie. De beslissing houdt immers enkele belangrijke risico’s in.

Het grote cashflowprobleem

Als u zaken doet met een bedrijf in pakweg China, is het moeilijk om dat bedrijf vooraf, laat staan regelmatig, te controleren. Net zoals het voor het Chinese bedrijf in kwestie bijna onmogelijk is om een Belgische zakenpartner door te lichten. Om die reden zal een Aziatische leverancier (bijna) steeds voorafbetaling of contante betaling eisen. Om zeker te zijn van de geleverde kwaliteit, moet u bovendien regelmatig zelf naar China reizen of een lokale agent in dienst nemen. Kosten die betaald moeten worden nog voor uw eerste verkoop.

Ondernemingen die in hun thuismarkt afhankelijk zijn van (lange) betaaltermijnen van klanten, moeten daardoor over een heel sterke cashflow beschikken om eventuele tegenslagen op te vangen. Als de vraag plots daalt, een grote klant onverwacht wegvalt of bepaalde klanten niet op tijd betalen, staat de continuïteit van het bedrijf immers meteen op de helling.

Wie in Europa produceert, loopt gevoelig minder risico op cashflowproblemen. Omdat Europese bedrijven elkaar eenvoudig kunnen controleren, zijn leveranciers hier sneller geneigd om klanten krediet te geven.

Marketing: niet te onderschatten wapen

Made in Belgium is een sterk merk. Consumenten zijn steeds kritischer, ook wat betreft de herkomst van hun producten. Lokale productie wordt steeds meer een verkoopsargument. Zo associëren consumenten Made in Belgium met kwaliteit, betrouwbaarheid en sociaal verantwoord ondernemen. Wie produceert in België of Europa en dat goed uitspeelt in zijn marketing, kan daarom ook een hogere prijs vragen voor zijn producten.

Het Belgische horlogemerk Ice-Watch bijvoorbeeld, kondigde vorig jaar aan dat het 120 arbeidersjobs in zijn toeleveringsfabrieken in Shenzhen (China) wil terughalen naar zijn nieuwe fabriek in Bastenaken. CEO Jean-Pierre Lutgen stak de reden niet onder stoelen of banken. ‘We hebben de ambitie om Made in Bastogne of Made in Belgium als kwaliteitsmerk te gebruiken.’

Knowhow, productiviteit en flexibiliteit: Europese sterktes

De loonkosten in Europa liggen een pak hoger dan in Azië, maar daar staan enkele noemenswaardige troeven tegenover. Zo telt Europa meer geschoolde arbeiders, een belangrijk voordeel wetende dat de productiviteit van geschoolde arbeiders gevoelig hoger ligt dan bij ongeschoolde arbeiders.

Daarbij biedt Europa veel hoogopgeleide krachten en een pak technologische knowhow, een beduidend voordeel in een markt waar innovatie en technologie steeds belangrijker worden. Natuurlijk is het mogelijk om bepaalde knowhow mee te nemen naar lageloonlanden, maar de vraag is of dat zo slim is. Zo trokken de Europese producenten van  zonnepanelen naar Azië omwille van de loonkost, om enkele jaren beconcurreerd te worden door goedkopere Aziatische alternatieven.

Een laatste, simpele troef is afstand. Lokaal produceren zorgt niet alleen voor lagere logistieke kosten, maar laat ook flexibiliteit toe. Wie erin slaagt Just In Time te leveren, kan besparen op voorraadkosten én inspelen op de snel veranderende voorkeuren van klanten. Ook het al dan niet snel kunnen leveren, weegt steeds meer door in onderhandelingen met mogelijke afnemers.

Besluit: weeg kosten en baten goed af

Productie uitbesteden naar leveranciers in het (verre) buitenland is niet louter een verhaal van loonkosten. Het is een complexe denkoefening, waarbij u rekening moet houden met betaaltermijnen, cashflow, risk & compliance, voorraadbeheer, logistieke kosten, de verwachtingen inzake snelle levering van uw klanten en marketing. Dat bedrijven uit de maakindustrie die slim gebruik gebruik maken van de Europese troeven ook rendabel kunnen zijn met een lokale productie, bewijst de Meulebeekse textielgroep Libeco-Lagea, één van de genomineerden voor de Leeuw van de Export in 2015. Het 190 werknemers tellende bedrijf kent internationale faam met zijn Belgisch linnen.

Is niemand gebaat bij productie in het Verre Oosten? Zeker wel, maar het moet een doordachte keuze zijn. Onderzoek steeds alternatieven en wees bewust van het feit dat het niet voor elk bedrijf een goede oplossing is.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...