Business intelligence, waar gaat het naartoe?
Terug naar overzicht
blog

Data alomtegenwoordig, datagedreven aanpak nog niet op punt

Meer en meer bedrijven besteden aandacht aan data en een datagedreven aanpak van hun activiteiten. Ook de West-Vlaamse groep Van Marcke is het belang hiervan niet ontgaan. ‘Door bijvoorbeeld samen te werken met Graydon hebben we op elk moment een duidelijk beeld van onze klantenportefeuille’, zegt Simon Vanhoucke van Van Marcke. ‘Tegelijk beseffen we dat er op IT-vlak nog heel wat stappen gezet kunnen worden.’

Data is in elk bedrijf alomtegenwoordig, maar een datagedreven aanpak staat nog lang niet overal op punt. Van Marcke is er zich van bewust dat er op dat vlak nog werk aan de winkel is, zo zegt Simon Vanhoucke. Hij is bij het West-Vlaamse familiebedrijf verantwoordelijk voor innovatie, strategie en corporate development. De groothandel zelf staat bekend om zijn aanbod aan badkamers, verwarmingsinstallaties, installatiemateriaal en wellnesstoestellen, maar ook voor zijn duurzame oplossingen voor warmte en water.

Van Marcke en Graydon

‘Van Marcke heeft de ambitie om minder beslissingen te nemen op basis van buikgevoel en meer in te zetten op een datagedreven aanpak. Ons financieel departement werkt op dat vlak bijvoorbeeld samen met Graydon. In de eerste plaats doen we dat om een duidelijk beeld te krijgen van onze klantenportefeuille. Daarnaast geeft het ons ook inzicht in eventuele opportuniteiten.’

‘We laten regelmatig lijsten verrijken met diverse parameters die voor ons op dat moment relevant zijn. Dat gaat van bedrijfsleiders of geboortedata, tot activiteitscodes. Intern gaan we daar dan verder mee aan de slag. Stilaan proberen we dat op een meer structurele manier te doen’, zegt Vanhoucke. ‘Momenteel bekijken we bijvoorbeeld ook in hoeverre kadastrale data en wagenparkdata voor ons waardevol kunnen zijn. Het zijn nieuwe bronnen en ik ben erg benieuwd naar de opportuniteiten van deze data.’

Kinderschoenen

Data en een data-driven aanpak worden steeds belangrijker. Daar zal iedereen het wel over eens zijn. Van Marcke geeft toe dat deze benadering voorlopig nog in zijn kinderschoenen staat.

‘Het is echter belangrijk dat we geen stappen overslaan. We moeten eerst intern orde op zaken stellen voor we aan een volgende fase beginnen. Van Marcke heeft nog een hele weg af te leggen, maar wanneer de basis goed zit, dan is het makkelijker om daarop verder te bouwen.’

‘Een factor die ons parten speelt, is de lange geschiedenis van de groep. Het bedrijf bestaat 90 jaar. Dan sleep je het een en ander mee uit het verleden. Zeker op IT-vlak. Al zetten we wel grote stappen vooruit met de modernisering van verschillende systemen. Een nieuwe ERP-systeem, een PIM-systeem, een warehouse managementsysteem, enzovoort. Maar dat vraagt natuurlijk tijd. Soms moet je twee stappen achteruit zetten, om vervolgens drie stappen vooruit te kunnen zetten.’

‘Evident is dat niet. Zeker op het vlak van data sharing geeft dat wel eens problemen. Silo’s die niet met elkaar communiceren, info en data die moeilijk te vinden blijken, etc. Daar komt nog bij dat een productexpert een volledig andere taal spreekt dan een verkoper, die op zijn beurt de zaken weer helemaal bekijkt dan een installateur. Ook om die vertaalslag te maken en data te uniformiseren, moeten we inspanningen leveren.’

Ambitieuze ontwikkelingen

Het neemt niet weg dat Van Marcke ook op dat vlak ambitieus is. ‘We investeren fors in nieuwe systemen, waar we dan ook zoveel mogelijk willen uithalen. Niet alleen voor onze klanten, maar ook intern geeft dit een enorme meerwaarde. Data moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat we veel meer een adviseur en een partner kunnen zijn voor onze installateurs.’

‘Daarnaast moeten deze systemen ons vertellen waar elk product zich na de verkoop bevindt. Vandaag weten we vaak niet waar iets geïnstalleerd werd. Die informatie hebben we in het verleden nooit echt bijgehouden. Nochtans is die informatie erg waardevol in het kader van ondersteuning, onderhoud of andere opvolgacties. Ook bij vragen van een particulier is het nuttig om te weten over welk type toestel hij precies spreekt. Kortom, die informatie, hoe banaal ze ook lijkt, betekent voor ons een enorme stap voorwaarts.’

Van Marcke is een grote organisatie met heel wat afdelingen en winkelpunten in binnen- en buitenland. Ook daar kan de doorstroming van informatie beter.

‘We zijn ervan overtuigd dat data en IT-toepassingen daarbij zullen helpen’, gaat Simon Vanhoucke verder. ‘Vaak wordt IT gezien als een middel om informatie uit data te destilleren, die vervolgens kan ingezet worden als enabler van de business. Dat klopt, al zien wat dat bij Van Marcke ook als een manier om verschillende departementen met elkaar te verbinden. In een gedecentraliseerde organisatie is dat een absolute must.’

Download ook het volledige dossier

C368BE_Dossier-Groothandel-In-Bouwmaterialen.JPG

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...