Libérez des capitaux grâce à une bonne gestion des stocks
Terug naar overzicht
blog

81 winkelpunten zorgen voor logistieke uitdagingen

Niet elke reeks woonunits wordt op dezelfde manier gerealiseerd. Projecten in stadscentra worstelen met bereikbaarheid. Het stelt de groep Van Marcke, groothandel in HVAC-oplossingen, voor een aantal logistieke uitdagingen. Simon Vanhoucke, verantwoordelijk voor innovatie, strategie en corporate development, vertelt hoe de groep daarmee omgaat.

Het West-Vlaamse Van Marcke, dat internationaal actief is, staat als groothandelaar bekend voor zijn badkamers, verwarmingsinstallaties, installatiemateriaal en wellnesstoestellen, maar ook voor zijn duurzame oplossingen voor warmte en water. Op logistiek vlak wordt het met tal van uitdagingen geconfronteerd. Er wordt steeds meer verwacht, niet enkel bij de installateur, maar bijvoorbeeld ook op werven.

‘Ons nieuw distributiecentrum is vanzelfsprekend een centraal onderdeel van onze logistieke werking’, zegt Simon Vanhoucke. ‘We leveren we al verschillende decennia op werven. Dat lijkt eenvoudig, maar verpakken en leveren volgens de installatienoden is niet altijd zo vanzelfsprekend. Bij de realisatie van 20 woonunits kan het best zijn dat de ene aannemer eerst alle buizen legt in de verschillende units en vervolgens pas het sanitair nodig heeft. Andere aannemers werken dan weer liever unit per unit integraal af. Tja, daar moet je rekening mee houden bij de leveringen, maar we proberen altijd aan de wensen van de afnemer tegemoet te komen.’

Download het volledige Graydon Sector Insights-dossier:

Groothandel in bouwmaterialen

Proximiteit

Van Marcke beschikt over 81 B2B-winkelpunten in België. Het betekent dat er overal wel een winkelpunt in de buurt is.

‘De proximiteit is heel groot, maar die komt natuurlijk tegen een niet te onderschatten kost. Het houdt risico’s in, ook op het vlak van human resources. Je wil de verschillende punten immers bemannen met mensen die echt kennis van zaken hebben en die weten waarover ze spreken. Zij moeten advies kunnen geven en meedenken met de klant indien nodig. Ook vanuit die winkelpunten proberen we de logistieke verwachtingen voortdurend te overtreffen.’

‘Recent hebben we onze dienstverlening uitgebreid in stedelijke centra zoals Brussel en Gent. Daar worden voertuigen steeds vaker geweerd uit de binnenstad. Een installateur is al lang blij als hij er een parkeerplek heeft gevonden. Maar als hij even later ontdekt dat hij enkele onderdelen mist, dan kan hij opnieuw op pad. Met het risico dat hij nadien weer eindeloos moet zoeken naar een nieuwe parkeerplaats. Maar daar hebben we een alternatief voor bedacht, want Inspelen op ad hoc-noden is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.’

Van Marcke telt 81 winkelpunten in België.

Van Marcke.JPG

Spoedlevering

‘De installateurs die aan de slag zijn in deze stedelijke centra kunnen ons namelijk bellen voor een spoedlevering vanuit een winkelpunt in de buurt. Zo hoeven zij zichzelf niet meer te verplaatsen. Ook vanuit het centrale magazijn is zo’n spoedlevering mogelijk. Daar beschikken we over meer dan 30.000 SKU’s - zogenaamde Stock Keeping Units. Die zijn gelabeld met een uniek nummersysteem dat ook een onderscheid maakt in kleur. Zo kan het juiste item op een makkelijke manier geïdentificeerd worden. Overal in België kan je overigens een bestelling laten leveren binnen de zes uur nadat ze geplaatst werd’, legt Vanhoucke uit.

‘We blijven daarnaast ook sterk inzetten op B2B e-commerce. Einde jaren negentig speelde Van Marcke daar ook al een voortrekkersrol in. In die periode hebben we een eigen platform voor e-commerce gelanceerd, waar we nog steeds in investeren. Momenteel zijn we dat grondig aan het vernieuwen zodat het nog beter wordt.’

Klimaatbewust

‘Logistiek gezien willen we op twee terreinen spelen. Enerzijds wil Van Marcke haar dienstverlening zoveel mogelijk uitbreiden. Want het is belangrijk dat we kunnen inspelen op de noden van installateurs. Anderzijds brengt dat ook een klimaatkost met zich mee en daar willen we als klimaatbewust bedrijf rekening mee houden. Op vlak van planning proberen we de installateur bijvoorbeeld zoveel mogelijk te ontlasten. Daar staat Van Marcke Installs garant voor. Het voorziet alles wat een installateur bij zijn werk nodig heeft. Alle buizen, bochten, kranen, beugels, …. Hij moet zich daar niet meer in detail mee bezighouden. Daar zorgt Van Marcke Installs voor en de installateur zal dus ook nooit naar de winkel moeten terugrijden om vergeten onderdelen op te pikken.’

Gelijkaardige publicaties