Hooggeschoolden stimuleren de groei van bedrijven
Terug naar overzicht
blog

Jens Verboven: "Fraudescore is de heilige graal op sectorniveau"

Criminele fraude is een vorm van oplichting waarbij kostbare assets ontvreemd worden. Met de implementatie van een fraudemodel is het mogelijk om het fenomeen een halt toe te roepen. In een vorig artikel kon u lezen hoe een fraudescore is opgebouwd. Hier leest u hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat.

Studies wijzen uit dat bedrijven het risico op fraude enorm onderschatten. Geen enkel bedrijf en geen enkele sector wordt gespaard. Een belangrijke vraag die veel bedrijven vergeten te stellen: doen we voldoende om te voorkomen dat zulke criminele praktijken bij ons een kans krijgen?

Om criminele fraude het hoofd te kunnen bieden, ontwikkelde Graydon de fraudescore. De score is een indicator van de mate waarin zakenpartners mogelijk frauduleuze bedoelingen hebben. “Intussen hebben we via retroanalyse tal van fraudecases bestudeerd”, verduidelijkt Jens Verboven, Corporate Business Consultant bij Graydon. “Vervolgens hebben we een standaard model ontwikkeld dat het vertrekpunt vormt voor elke fraudescore. Zonder dit te finetunen behalen we al een predictiegraad van 50 tot 70%.”

Steeds accuratere score

Om het model op maat van de klant af te stemmen, duikt Graydon in de specifieke fraudecases die de klant heeft gekend. Bij voorkeur gaan deze cases tot vijf jaar terug in de tijd. Graydon kan namelijk zien wat op dat moment de precieze situatie was. Vervolgens laat het daar algoritmes en statistische modellen op los om te kijken of nog andere elementen komen bovendrijven. Op die manier ontwikkelt het een eerste model.

“Het laat niet alleen zien of het model werkt. Het geeft ook een beeld van de predictiegraad en hoeveel je nog kunt verbeteren”, gaat Jens Verboven verder. “Als je aan de interne data nog een aantal uitzonderingen kunt toevoegen, dan bouw je een heel sterk en performant model op. En daar blijft het niet bij. Van zodra klanten de score heel intensief gaan gebruiken, worden interne data steeds teruggekoppeld om de score almaar te verbeteren.”

Fraudescore tussen 0 en 10

De fraudescore schommelt tussen 0 en 10. In zekere zin is het cijfer voor interpretatie vatbaar. De klant kiest namelijk zelf welke drempelwaarde hij hanteert en maakt best een verdeling in drie categorieën: een hoog, een gemiddeld en een laag risico op fraude.

“De klant heeft dus de keuze tussen veel of weinig manueel werk, afhankelijk van de afkapwaarde. Hij bepaalt zelf wat ‘hoog’ en ‘gemiddeld’ betekenen. Dossier meteen afwijzen of manueel grondiger bestuderen? Al wil je natuurlijk dat het segment dat nader onderzoek vraagt natuurlijk zo klein mogelijk is. Uiteindelijk kiest de klant of hij met een onderneming in zee gaat of opteert voor een alternatieve aanpak en bijvoorbeeld een waarborg vraagt. Hoe dan ook heeft elke partij baat bij een zo hoog mogelijke predictiegraad.”

De meerwaarde van een fraudescore

Het predictiemodel geeft automatisch aan welke bedrijven een hogere kans op fraude vertonen. Het gaat veel sneller in vergelijking met manuele controles. Bovendien houden de algoritmes met meer elementen rekening.

“Medewerkers hebben dankzij het model meer tijd vrij om twijfelgevallen grondiger te onderzoeken. Als ze voordien tien cases manueel moesten bekijken, dan kunnen ze nu dankzij het model al zeven partijen uitsluiten. Dat geeft hen veel meer armslag om de resterende drie cases aandachtig te bekijken. In de praktijk zijn ze dus ook in staat om meer fraudegevallen te voorkomen.”

Belangrijke kanttekening is dat de score geen enkel bedrijf met de vinger wijst.

“Nee, ze geeft slechts aan of de kans op fraude reëel is en welke elementen deze partij verdacht maken. Een onderneming kan op twee assen werken: enerzijds de predictiegraad, anderzijds de efficiëntie van de manuele controles. Hoe accurater de score, hoe efficiënter het controleproces kan verlopen. Het is dus interessanter om interne en externe data te combineren zodat de voorspellingsgraad - en de efficiëntie - op termijn alsmaar verbeteren."

De heilige graal

Klanten ontvangen de fraudescore via API of via een online applicatie waar zij op individuele basis een ondernemingsnummer kunnen ingeven. Naast het resultaat krijgt de klant ook een overzicht van de elementen die verdacht zijn om de score te verklaren. Dat maakt het makkelijker om gericht verder te graven bij de manuele behandeling.

“Op sectorniveau is een fraudescore de heilige graal”, besluit Jens Verboven. “Fraude is een hardnekkig, maatschappelijk probleem en ik ben ervan overtuigd dat bonafide bedrijven informatie willen delen waar iedereen beter van wordt. Frauduleuze bedrijven moeten eruit. Punt. Idealiter kunnen we samenwerken met een federatie die optreedt als neutrale partij en informatie aanlevert om het model te voeden. Dat is noodzakelijk om het model te finetunen en signalisatie te verbeteren. Glipt er toch een case door de mazen van het net? Dan zitten we graag in de feedbackloop. Het is ten slotte in ieders voordeel.”

Wilt u weten wat de fraude preventiescore voor uw bedrijf of uw sector kan betekenen? Neem dan meteen contact op met ons via info@graydon.be of connecteer met Jens Verboven op LinkedIn.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...