Fraude heeft meer dan alleen een financiële impact
Terug naar overzicht
blog

Fraude heeft meer dan alleen een financiële impact

Voor een onderneming die het slachtoffer is geworden van fraude zijn de gevolgen zelden gering. In de eerste plaats is er de financiële schade. Maar afhankelijk van de manier waarop de fraudeurs tewerk gingen, kan de ravage nog veel groter zijn. Denk maar aan de gevolgen van imagoschade voor een onderneming.

Adviesbureau BDO - specialist in auditing, accountancy en consultancy - voerde zopas een anonieme bevraging uit rond fraude bij zo'n 200 Belgische bedrijven. Die bracht aan het licht dat de financiële schade per fraudegeval gemiddeld 200.000 euro bedraagt. Waar veel minder wordt bij stilgestaan, is de niet-financiële en juridische impact van frauduleuze praktijken.

Niet-financiële impact: van reputatieschade tot het verlies van talent

Voor een bedrijf dat het slachtoffer werd van fraude, kunnen de gevolgen dramatisch zijn. Het valt niet uit te sluiten dat het klanten zal verliezen.

Een bank die bijvoorbeeld tientallen miljoenen euro’s lichter is gemaakt na een geval van phishing, gaat met de billen bloot. Haar reputatie krijgt een flinke deuk, net als het vertrouwen die het genoot bij haar cliënteel. Het roep vragen op als externe fraudeurs heimelijk in een organisatie weten te infiltreren. Wie dan twijfelt of deze bank haar zaakjes nog op orde heeft, zal misschien wel geneigd zijn om andere oorden op te zoeken voor zijn spaarcenten.

In zulke omstandigheden zal het management genoodzaakt zijn om zijn focus te verleggen. De dagelijkse beslommeringen komen plots op de tweede plaats. Het zal zich meer moeten toeleggen op crisismanagement: brandjes blussen, persverklaringen en een doordachte communicatie naar de klanten toe krijgen voorrang. Schadebeperking komt zo op de eerste plaats.

Maar een onderneming waarvan het bestuur door het oog van de storm moet, brengt ook vaak een interne leegloop op gang. De beste werknemers zullen de eersten zijn om het schip te verlaten en op zoek te gaan naar een meer standvastige werkplek. Het verlies van talent maakt onvermijdelijk deel uit van de neerwaartse spiraal waarin een onderneming kan belanden.

Mogelijk juridische gevolgen voor getroffen onderneming

Als de fraudeur in kwestie ontmaskerd wordt, is hij niet de enige die aansprakelijk kan worden gesteld voor de frauduleuze feiten. De kans bestaat namelijk dat de onderneming die het slachtoffer werd evenmin vrijuit gaat.

De bevraging van BDO wees uit dat maar liefst 45% van de fraude wordt gepleegd door werknemers. Als een bedrijf het slachtoffer is geworden, dan stelt zich de vraag of het wel voldoende stappen heeft gezet om fraude te voorkomen? Of is er sprake van nalatigheid? Mogelijk oordeelt de rechter dat het bedrijf meer controlemechanismen had moeten inbouwen.

Juridische consequenties maken de schade hoe dan ook nog groter, zowel op financieel vlak als op het vlak van reputatie. Het is dan ook belangrijk dat elk bedrijf sterk inzet op fraudepreventie. Wordt een bedrijf slachtoffer en wordt het vervolgens ook nog eens aansprakelijk gesteld wegens nalatigheid, dan is de klap dubbel zo hard.

Bekijk hieronder ook de aftermovie van de Graydon Inspiration Session ‘Fraude: bent u voorbereid of is uw bedrijf het volgende slachtoffer?’.

Gelijkaardige publicaties