3 frappante vaststellingen na onderzoek naar fraude in bedrijfswereld
Terug naar overzicht
blog

3 frappante vaststellingen na onderzoek naar fraude in bedrijfswereld

Een bevraging naar fraude in de bedrijfswereld levert pas resultaat op als die anoniem kan gebeuren. Want het lijkt nog steeds een hardnekkig taboe om het slachtoffer te zijn van frauduleuze praktijken. Geen enkele ondernemer hangt graag de vuile was buiten, wat verklaart waarom er zo weinig aangiftes worden gedaan. De schrik voor een besmeurd imago zit er nu eenmaal stevig in. 

In het najaar van 2018 voerde BDO - specialist in auditing, accountancy en consultancy - bij 245 Belgische bedrijven in 33 sectoren een onderzoek naar de mate waarin zij al met fraude in aanraking zijn gekomen.

‘De responsrate lag met 70% bijzonder hoog, wat alles te maken had met de anonimiteit van het onderzoek’, zegt Gert Claes van BDO. Hij is bedrijfsrevisor en heeft een ruime ervaring met audits bij diverse nationale en internationale klanten in verschillende sectoren, zowel in privé- als overheidsbedrijven. Hij is tevens verantwoordelijk voor het risico- en kwaliteitsbeheer bij BDO België. 

Het onderzoek leverde drie opmerkelijke inzichten op.

Hoe groter het bedrijf, hoe meer kans op fraude

Het idee leeft dat kleine(re) ondernemingen vaker het slachtoffer zijn van fraude. Meestal hebben zij minder controlemechanismen ingebouwd, wat het fraudeurs makkelijker maakt. Maar de bevraging bracht aan het licht dat bij bedrijven met een omzet lager dan 5 miljoen euro slechts 3% in aanraking kwam met fraude.

Van de bedrijven met een omzet tussen 5 en 20 miljoen euro kreeg 14% van de respondenten met fraude te maken. Een vijfde tot een kwart van alle bedrijven die op hun beurt slachtoffer werden van fraude, hebben een nog grotere omzet.

Opmerkelijk: bij ondernemingen die jaarlijks een omzet draaien van meer dan 500 miljoen euro gaat het maar liefst om 21% van de respondenten.

‘Het toont aan dat zij als interessante targets worden aanzien, ondanks een reeks controlemechanismen’, gaat Gert Claes verder. ‘In grotere ondernemingen is nu eenmaal meer te rapen.’

Het gemiddeld verlies per fraudegeval bedraagt 150.000 euro

Fraude kan een bedrijf enorm (financieel) treffen. Het onderzoek van BDO bracht aan het licht dat de schade per fraudegeval gemiddeld 150.000 euro bedraagt.

‘Het bewijst nogmaals dat de impact voor een bedrijf enorm groot kan zijn. Algemeen wordt aangenomen dat van de jaarlijkse omzet gemiddeld 5% verloren gaat aan fraude. Dat is een immens aandeel’, aldus Gert Claes.

Driekwart van de respondenten kreeg in de afgelopen vijf jaar te maken met een poging tot fraude. Elke speler dient dus te allen tijde op zijn hoede te zijn. ‘Weet eveneens dat in ruim een derde van de gevallen de fraude wordt gepleegd door een werknemer van het bedrijf.’

Cyberfraude is NIET de meest voorkomende vorm van fraude

Iedereen heeft dezer dagen de mond vol over cyberfraude. Elke onderneming moet waakzaam zijn voor deze nieuwe vormen van fraude, maar daar schuilt nog niet het grootste gevaar.

'Uit de bevraging blijkt dat het in één op de tien gevallen om cyberfraude gaat. Daarmee is het de derde meest voorkomende vorm van fraude’, zegt Gert Claes. ‘Valse facturen en de verduistering van activa komen vaker voor. Telkens gaat het om 15% van de fraudegevallen.’

Ook qua impact weegt cybercriminaliteit niet het zwaarst door, alhoewel dit natuurlijk de laatste jaren in steile opmars is.

‘De gevolgen van identiteitsfraude – doorgaans CEO-fraude – zijn gemiddeld driemaal groter. In absolute cijfers komt het erop neer dat het gemiddelde verlies ruim 350.000 euro bedraagt, terwijl het bij cybercriminaliteit rond 120.000 euro schommelt.’

Naast identiteitsdiefstal zijn de financiële gevolgen van valse facturen, de vervalsing van financiële staten, parallelle transactieschema's en de verduistering van activa nog steeds groter dan die van cybercriminaliteit.’

Gert Claes was één van onze gastsprekers tijdens de Graydon Inspiration Session ‘Fraude: bent u voorbereid of is uw bedrijf het volgende slachtoffer?’ Bekijk hieronder de aftermovie.

Graydon GIS.PNG

 

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...