Uw zakelijke cashflow verbeteren? Zet dan deze 5 stappen
Terug naar overzicht
blog

Uw zakelijke cashflow verbeteren? Zet dan deze 5 stappen

Cashflow is de netto hoeveelheid geld die in en uit een bedrijf stroomt. In tegenstelling tot de omzet, waarin ook vorderingen zijn opgenomen, geeft de cashflow dus simpelweg de beschikbare hoeveelheid liquide middelen weer. Cashflow speelt een cruciale rol in het voortbestaan van bedrijven, omdat organisaties met een goede cashflow probleemloos kosten en salarissen van werknemers kunnen betalen. In deze blog vijf stappen om uw cashflow te verbeteren.

Het belang van een goede cashflow

Cash komt een bedrijf binnen via verkoop of leningen en stroomt het bedrijf weer uit voor betalingen van bijvoorbeeld lonen, leveringen of de rente op leningen. Een bedrijf kan een goede omzet hebben, maar zonder voldoende cashflow kan het nog steeds leiden naar insolventie. Dat betekent dat het alsnog moet stoppen of aanvullende financiering moet aantrekken. Er zijn echter een aantal manieren om de cashflow verbeteren.

Stap 1. Vertraag uitgaande kasstromen

Een van de snelste manieren om de netto cashflow (het verschil tussen inkomend en uitgaand geld in een bepaalde periode) te optimaliseren, is de hoeveelheid geld die uw bedrijf uitstroomt te verminderen. U kunt dit doen door uw betalingstermijn voor inkomende facturen te verlengen. Als een leverancier bijvoorbeeld binnen 30 dagen betaald wil worden, gebruik dan deze volledige termijn om uw cashflow te verbeteren en betaal niet vroeg als het niet nodig is. Als u een goede relatie met uw leveranciers heeft, kunt u zelfs onderhandelen over langere betalingstermijnen. Maar houdt u wel altijd aan de betalingstermijnen. Laat betalen zorgt voor een vertroebelde relatie en negatieve financiële PR.

Stap 2. Vergroot inkomende kasstromen

Als u moeite heeft uw financiële verplichtingen na te komen of als u om een andere reden meer liquide middelen nodig heeft, kunt u ook stappen ondernemen om uw inkomende kasstromen te vergroten. Een manier om dit te doen, is door de verkoop van activa. U kunt bijvoorbeeld de focus van uw bedrijf op uw kernactiviteiten leggen, waardoor wellicht machines of onderdelen van uw bedrijf vrijkomen die u kunt verkopen (omdat u ze in de toekomst toch niet meer gebruikt). Als alternatief kunt u ook proberen krediet te krijgen om uw financiële zekerheid te waarborgen.

Stap 3. Verlaag uw DSO

Een verbetering van uw Days Sales Outstanding (DSO) is dé sleutel tot beter cashflow management. De DSO is de gemiddelde tijd tussen de verzending van een factuur en de betaling ervan. Niet alleen verbetert een lage DSO uw cashflow en uw liquiditeit, het wordt ook gebruikt als maatstaf voor uw operationele efficiëntie. Een goede DSO is daardoor aantrekkelijker voor banken, kredietverstrekkers en investeerders. Zorg ervoor dat u betalingsvoorwaarden op maat voor uw klanten aanbiedt en werk met een effectief proces voor het innen van rekeningen. Jaag dus openstaande facturen na vanaf de dag waarop ze betaald hadden moeten zijn en wees niet te aardig voor late betalers. Digitale facturen en een geautomatiseerd facturatiesysteem kunnen betalingen ook versnellen. Daarnaast kunt u uw klanten motiveren door hen te prikkelen. Bied bijvoorbeeld een korting aan voor vervroegde betaling en kosten voor een te late betaling.

Stap 4. Gedegen customer due diligence proces

De beste manier om betalingsachterstanden te voorkomen is te werken met een effectief due diligence proces om klanten en prospects te screenen. Vooral kleine bedrijven zijn kwetsbaar voor late betalers, zeker als ze een klein aantal klanten hebben. Om de kredietwaardigheid van uw klanten en prospects te bepalen, kunt u bijvoorbeeld informatie opvragen bij een gespecialiseerd kantoor. Hoe aantrekkelijk een klant of prospect ook mag lijken, als zijn betalingscultuur de stabiliteit van uw bedrijf in gevaar kan brengen, is het niet de moeite waard er zaken mee te doen.

Stap 5. Voorspel uw inkomsten en uitgaven

Een aantal cashflow problemen kan worden voorkomen door effectieve forecasting. Probeer eens een forecast te maken voor 12 maanden en monitor deze vervolgens wekelijks. Als u cyclische of seizoensgebonden veranderingen in inkomsten en uitgaven ontdekt, dan kan dat u helpen een nauwkeurigere financiële begroting voor de komende jaren op te stellen.

Nog een als laatste bonustip: houd altijd een noodkrediet aan. U weet nooit wanneer u het nodig heeft.

Wilt u meer weten over hoe de analyse van uw klanten u een betere financiële positie bezorgt? Download dan zeker het e-paper:
Hoe goed ken jij je klant?

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...