Autonome koers creditmanagement verhoogt bedrijfswinst
Terug naar overzicht
blog

Autonome koers creditmanagement verhoogt bedrijfswinst

Omzet genereren? Check! Continuïteit garanderen? Check! Afschrijvingen beperken? Dubbel check! De toekomstige objectieven van het creditmanagement zijn niet min. Kijkt u mee in de kristallen bol? 

DSO blijft belangrijk

Veel bedrijven houden vandaag hun DSO (Days Sales Outstanding) al nauwlettend in de gaten. Terecht, want deze ratio vertelt hen hoe lang ze gemiddeld op hun geld moeten wachten. U berekent de DSO door het uitstaande debiteurensaldo te delen door uw gemiddelde dagomzet. 

Berekening.JPG

Hoe hoger het resultaat, hoe slechter. Het betekent dat u uw betalingen laat ontvangt. U leent uw klanten met andere woorden geld, gratis en voor niets. Maar dat is nog niet het voornaamste: het betekent ook grotere risico’s op afschrijvingen. Goed blijven opvolgen dus, die DSO. Ook in de toekomst zal dit een belangrijke KPI blijven, al zal het daar alleen niet bij blijven.

Aandacht voor netto-werkkapitaal

Ook uw netto-werkkapitaal verdient blijvende aandacht. Dat is het bedrag dat u nodig hebt om uw productieproces te financieren. Het netto-werkkapitaal is de som van de klantenvorderingen, de liquide middelen  en de voorraden, verminderd met de kortlopende schulden. Uw opdracht: de klantenvorderingen zo klein mogelijk houden door ervoor te zorgen dat klanten de betalingstermijnen die u met hen hebt afgesproken respecteren. En door gepast te reageren als een klant niet op tijd betaalt. 

Afschrijvingen minimaliseren

Als goed creditmanager  bent u  ook verplicht de afschrijvingen te minimaliseren door u vooraf goed te informeren als u krediet verleent. Maar ook door kort op de bal te spelen als een klant te laat betaalt, zonder de commerciële kansen uit het oog te verliezen.

Het is een cliché, maar afschrijvingen peuzelen uw winst op. Bedrijf A heeft een netto-winstmarge van 5%. Als A 1.000 euro aan afschrijvingen boekt, moet het ter compensatie maar liefst 20.000 euro extra omzet draaien. Bij een netto-winstmarge van 2% moet A maar liefst 50.000 euro meer verkopen. Juist als uw bedrijf moeite heeft een goede winstmarge te realiseren is afschrijvingen op debiteuren voorkomen prioriteit nummer één. 

Onderstaand schema toont aan hoeveel nieuwe omzet u nodig hebt om een vordering die niet meer te innen is goed te maken.

Tabel autonome koers creditmanagement.jpg

TIP: Geef dit schema aan de medewerker die verantwoordelijk is voor de inning van de vorderingen. Het zal hem extra motiveren om afschrijvingen te voorkomen.

Cashpositie monitoren

Een gebrek aan liquiditeit is één van de grootste uitdagingen waar bedrijven vandaag mee te kampen hebben. Wie zijn korte-termijnschulden niet kan voldoen, raakt gegarandeerd in de problemen. Het tekort aan cash is een vrij recent fenomeen. Na de financiële crisis zijn banken veel terughoudender geworden. Vroeger stonden ze vlotjes krediet toe, maar dat tijdperk ligt definitief achter ons. Creditmanagers moeten de cashpositie dus nauwgezet monitoren en ingrijpen wanneer nodig. Op die manier verzekeren ze de continuïteit van de onderneming. 

Individuele betalingstermijn

Op welke termijn moeten uw klanten betalen? 30 dagen? Dan handelt u net als de meeste andere bedrijven. Die 30 dagen lijken wel een fetisj. Ze maken deel uit van de betaalvoorwaarden op de achterzijde van de factuur. We moeten die standaardtermijn durven loslaten. In de plaats daarvan kunt u met elke klant individuele afspraken maken. Daarmee zou u ook wel eens meer omzet kunnen genereren .

Klant A betaalt liever meteen in ruil voor een korting? Geen probleem! En als klant B 45 dagen verkiest omdat zijn interne procedure sneller betalen niet mogelijk maakt, dan mag dat ook. Al betaalt hij daarvoor misschien iets meer. Veel creditmanagers vrezen dat die waaier aan betaaltermijnen risico’s inhoudt. Niets is minder waar. U en uw klant zijn ze immers overeengekomen (vaak in een  persoonlijk gesprek). Dat is veel meer waard dan de kleine lettertjes op de achterkant  van de factuur of de offerte, toch? 

Evenwichtige inschatting kansen en risico’s

Vandaag maakt creditmanagement deel uit van de financiële afdeling. Maar in de toekomst zal creditmanagement een autonome koers varen in de organisatie. Die evolutie is een goede zaak. Finance focust sterk op risico’s. Kansen blijven daardoor vaak onderbenut. Een zelfstandiger creditmanagement leunt dichter aan bij sales. En dat leidt tot een evenwichtige inschatting van kansen en risico’s. Die aanpak zal de winst van uw onderneming alleen maar ten goede komen.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...