Studiedag: "Wanneer dreigt een onderneming in moeilijkheden te geraken?
Terug naar overzicht
blog

Vraag tijdig uw afbetalingsplan aan bij de RSZ

Wat als u in de problemen komt met de betaling van uw RSZ-bijdragen? Dan doet u er goed aan om op tijd een afbetalingsplan aan te vragen. Wacht u tot na een dagvaarding, dan springen alle knipperlichten ook publiekelijk op oranje.

Laat ik het probleem even schetsen: bij iedere loonuitbetaling moeten werkgevers de persoonlijke bijdragen inhouden op het loon van hun werknemers. Daarbij voegen ze de patronale bijdragen die ze zelf bovenop dat loon moeten betalen, om vervolgens het hele bedrag over te maken aan de RSZ.

Strikte betaling

De betaling van de RSZ-bijdragen is strikt gereglementeerd. Ze moet op de laatste dag van de maand, die volgt op een kwartaal op de rekening van de RSZ staan. Dit is dus op 30 april, 31 juli, 31 oktober en 31 januari.

Voor heel kleine werkgevers volstaan die kwartaalbetalingen. Grotere werkgevers hebben een andere regeling. Zij die in het voorlaatste voorbije kwartaal meer dan 4.000 euro aan bijdragen haalden, moeten ook maandelijks voorschotten betalen.

Dagvaarding informeert anderen

Zowat 97% van de verschuldigde RSZ-bijdragen wordt tijdig betaald. De overige 3% bevindt zich in de fase van administratieve invordering. In het algemeen komt 1% van deze bijdragen zes maanden later in de fase van de gerechtelijke navordering terecht. De RSZ is hier streng en handelt snel. Wie niet betaalt, wordt gedagvaard.

Het betalingsgedrag tegenover de RSZ is dus aanzienlijk beter dan het globale betalingsgedrag van de Belgische ondernemingen. Niet onterecht trouwens. Een dagvaarding door de RSZ laat publieke toeters en bellen afgaan. Dergelijke zaken worden namelijk genoteerd door bureaus voor bedrijfsinformatie zoals Graydon. Niet onterecht. Want dit zijn vaak de eerste tekenen dat er nog meer betalingsmoeilijkheden aankomen. Gebruikers van bedrijfsinformatie hebben dan ook erg veel oog voor deze gegevens.

Onderhandel met RSZ

Wie zich niet verder in de nesten wil werken, doet er dan ook goed aan om een betalingsregeling met de RSZ te onderhandelen. Een voorwaarde is dat het moet gaan om tijdelijke moeilijkheden. Bovendien kan dit niet worden gebruikt om zaken die al gerechtelijk worden aangepast alsnog op een minnelijke manier te regelen.

Een afbetalingsregeling met de RSZ kan hoogstens 18 maanden duren. De eerste onmiddellijke betaling moet binnen de tien dagen na ontvangst van het afbetalingsplan gebeuren. De volgende betalingen telkens na een interval van een maand. Het aantal afbetalingsmaanden mag per vervallen kwartaal nooit meer dan twaalf bedragen.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...